Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD

Elektroniczny Obieg Dokumentów. System rozwijany od 2005 roku.

Zapytaj o ofertę

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją działa zgodnie z wymogami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Instrukcji Kancelaryjnej danego Podmiotu oraz przy wykorzystaniu Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. EZD realizuje funkcjonalność elektronicznego obiegu dokumentów i spraw z zachowaniem wymagań aktualnej instrukcji kancelaryjnej.

Nasz System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) może pracować w dowolnym systemie wirtualizacji, przy minimalnych wymaganiach sprzętowych, np. dla organizacji do 300 użytkowników wystarczający jest procesor 2-core, pamięć od 4GB RAM, dysk 240GB SSD oraz 1TB HDD (Linux Debian 11.x, baza danych PostgreSQL, PHP 7.4 ; PHP 8.x). EZD może być obsługiwany na dowolnym urządzeniu wyposażonym jedynie w przeglądarkę internetową, jak również na dowolnej platformie: Windows, Linux, iOS, macOS, Android (bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji). Nie jest wymagane oprogramowanie Windows Server oraz licencje CAL jak również nie ma żadnych dodatkowych kosztów.

Dysponujemy również Systemem mikro EZD - dedykowanym narzędziem dla jednostek podległych JST, dzięki któremu w prosty sposób uzyska się pełną kontrolę nad przepływem dokumentów papierowych jak i elektronicznych, powadzenia spraw w jednostkach, przyjmowania korespondencji z ePUAP-u, eDoręczeń, Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz wysyłania korespondencji poprzez ePUAP, skrzynkę eDoręczeń lub eNadawcę (Poczta Polska S.A.).

Elektroniczny Obieg Dokumentów EZD

Najważniejsze cechy systemu EZD

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki logowaniu do systemu przy pomocy silnego klucza wykorzystującego algorytm szyfrowania SHA2 w wariancie SHA-512, podpisanego bezpiecznym certyfikatem.

ePUAP i profil zaufany

ePUAP i profil zaufany

Automatyczne pobieranie i wysyłanie tzw. „dużych plików” do 500 MB przy pomocy darmowej Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP (bez konieczności wcześniejszego logowania się do skrzynki ePUAP2). Pełna integracja pomiędzy ESP na EPUAP z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów w Jednostce Administracji Publicznej.

Elektroniczna komunikacja

Elektroniczna komunikacja

Elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy jednostką i jej interesantami oraz pomiędzy wszystkimi jednostkami administracji publicznej na terenie całego kraju! Dostęp do systemu przez każdą nowoczesną przeglądarkę internetową, urządzenia mobilne oraz z każdej lokalizacji z dostępem do Internetu.

 

Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej

e-Nadawca

Nowy moduł pocztowy zintegrowany z systemem Poczty Polskiej tzw. Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej w pełni automatyzujący proces sporządzania, nadawania i wysyłania listów poleconych wraz z automatyczną weryfikacją terminów oraz statusów doręczeń (Śledzenie Przesyłek - "Tracking"). System EZD umożliwia pobieranie EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru).

faktury

Faktura ustrukturyzowana

Obsługa faktur elektronicznych (tzw. ustrukturyzowanych e-faktur, których obowiązek przyjmowania wszedł w życie od 18.04.2019r.). Pełna integracja systemu EZD z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF) poprzez dowolnie wybranego Brokera (web Brokera PEF). Szczegółowa informacja: https://efaktura.gov.pl

faktury

Rezerwacje zasobów

Moduł „Rezerwacje” umożliwiający w prosty i przejrzysty sposób zarządzanie zasobami rzeczowymi bądź ludzkimi poprzez dokonywanie rezerwacji czasu poszczególnych zasobów będących w dyspozycji danej jednostki.

 

e-Doręczenia

e-Doręczenia

e-Doręczenia* to nowa usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. System zapewnia pełną integrację, zarówno w trybie hybrydowym PUH (przekształcenie w przesyłkę listową), jak i w pełni elektronicznym PURDE wykorzystującym system teleinformatyczny zaufanej strony trzeciej – Operatora Wyznaczonego.

*wymagane od 10 grudnia 2023

ABC Pro

Współpraca z Legislatorem

Ułatwienie procesu przygotowywania, publikacji oraz dystrybucji aktów pranych w powiązaniu z systemem EAP Legislator i e-Nadzór. Wparcie dla wizualizacji oraz wysyłki przygotowywanych dokumentów.

Wymogi sprzętowe

Wymagania sprzętowe

Dowolny system wirtualizacji i minimalne wymagania: procesor 2-core, pamięć 4GB RAM, dysk 240GB SSD oraz 1TB SATA (Linux Debian 10.x lub 11.x, baza danych PostgreSQL, PHP 7.x). EZD może być obsługiwany na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową, jak również na dowolnej platformie: Windows, Linux, iOS, macOS, Android (bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji).

Elektroniczny Obieg Dokumentów EZD
 • Ogólne cechy systemu

  • Nowoczesny interfejs graficzny: prosty, polskojęzyczny, graficzny, dostosowany do obecnych wymagań i standardów
  • System w pełni responsywny (tzn. dostosowany do urządzeń mobilnych) oraz jako jedyny system w Polsce jest kompatybilny ze wszystkimi najnowocześniejszymi platformami i systemami: Windows, Linux, iOS, macOS, Android
  • Wgląd do poszczególnych etapów obiegu dokumentów
  • Architektura trójwarstwowa:
   • warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownikami WWW,
   • warstwa aplikacji, obejmującą oprogramowanie i szyfrowanie,
   • warstwa danych, zawierającą serwer systemu.
  • Automatyczna integracja ze skrzynką podawczą na EPUAP2
   • pobieranie i wysyłanie dokumentów elektronicznych bezpośrednio z systemu EZD (obsługa tzw. "dużych plików" ePUAP2 czyli odbieranie i wysyłanie plików o rozmiarze do 500 MB przesyłanych nowym interfejsem ePUAP2 - bez konieczności wcześniejszego logowania się do skrzynki ePUAP2),
   • wysyłanie potwierdzenia odbioru UPP (automatycznie jest przypinane do konkretnej sprawy),
   • bieżący monitoring ilości dokumentów oczekujących na skrzynce podawczej.
   • możliwość „masowej” wysyłki (jednego pisma do wielu adresatów) dokumentów elektronicznych przez ePUAP, dzięki zastosowaniu szybkiej wyszukiwarki możliwe jest błyskawicznie dodawanie kolejnych adresatów,
  • Automatyczna integracja z interfejsem składania podpisu, wraz z Profilem Zaufanym (TPSIGNING5)
   • pozwala na podpis dokumentów, bezpośrednio z systemu, zarówno certyfikatem kwalifikowanym jak i profilem zaufanym (PZ)
  • Architektura bezpieczeństwa systemu opiera się na certyfikatach generowanych przez wbudowane centrum certyfikacji
  • System zapewnia pracę na wolnodostępnej relacyjnej bazie danych PostgreSQL, oraz korzysta z obiektowego języka programowania PHP 7
  • System pracuje na otwartym systemie Linux Debian
  • Możliwa jest rejestracja korespondencji w rożnych budynkach i lokalizacjach poprzez sieć Internet wraz z załącznikami
  • Automatyczne numerowanie i asygnowanie przesyłek w postaci kodu kreskowego QR oraz tworzenie raportów i zestawień
  • Obsługa faktur elektronicznych (tzw. ustrukturyzowanych e-faktur, których obowiązek przyjmowania wchodzi w życie od 18.04.2019r.) Pełna integracja systemu EZD z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF) poprzez dowolnie wybranego Brokera (web Brokera PEF).
  • System obiegu dokumentów jest zintegrowany z oferowanym przez nas systemem BIP oraz eBOI – www.elektronicznysamorzad.pl
  • Pełna integracja systemu EZD z systemem Poczty Polskiej tzw. "Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej" (https://e-nadawca.poczta-polska.pl), w pełni automatyzujący proces sporządzania, nadawania i wysyłania listów poleconych wraz z automatyczną weryfikacją terminów oraz statusów doręczeń (Śledzenie Przesyłek - "Tracking"), System EZD umożliwia pobieranie EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru).
 • Główne funkcjonalności

  • Pełne i sprawne zarządzanie zewnętrznymi oraz wewnętrznymi dokumentami danej instytucji, poprzez właściwe dysponowanie czasem pracowników oraz przydzielanie im poszczególnych zadań i procesów
  • Elektroniczna obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej, np. przyjmowanie, dekretowanie, kontrolowanie przepływu dokumentów i sterowanie ich statusem, przypisywanie do osób oraz przekazywanie i wyszukiwanie spraw
  • Monitorowanie przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi
  • Szybki dostęp do poszczególnych spraw oraz dokumentów dzięki możliwości automatycznego wyszukiwania dokumentów
  • Szybka komunikacja z Biuletynem Informacji Publicznej (BIP) i e-BOI
  • Obsługa kancelarii (i sekretariatów) w zakresie prowadzenia dziennika korespondencji przychodzącej i automatycznie tworzącego się dziennika korespondencji wychodzącej/książki nadawczej,
  • Katalogowanie dokumentów wg kategorii RWA
  • Samodzielne zarządzanie zdefiniowanymi składami chronologicznymi, które występuję w przypadku przejścia przez jednostkę z systemu tradycyjnego na rzecz systemu w pełni elektronicznego tzw. EZD,
  • Porządkowanie obiegu dokumentów i spraw wg obowiązującej instrukcji kancelaryjnej z uwzględnieniem struktury organizacyjnej jednostki
  • Znakowanie dokumentów i spraw unikalnymi sygnaturami wg schematu numeracji obowiązującego w jednostce
  • Znakowanie dokumentów kodem kreskowym QR
  • Automatyczne oznaczanie przesyłek rejestrowanych za pomocą czytnika kodów kreskowych
  • Rozbudowany moduł nadzoru oferujący funkcje kontrolne uprawnionym użytkownikom programu
  • Moduł Archiwum Zakładowego gotowy do współpracy z nowo tworzonym Centralnym Archiwum Państwowym
  • Moduł "Rezerwacje" umożliwiający w prosty i przejrzysty sposób zarządzanie zasobami rzeczowymi bądź ludzkimi poprzez dokonywanie rezerwacji czasu poszczególnych zasobów będących w dyspozycji danej jednostki,
 • Obsługa korespondecji

  • Rejestrowanie formy elektronicznej dokumentów (skanowanie) oraz rejestrowanie i nadzorowanie obiegu korespondencji wewnętrznej urzędu (pomiędzy pracownikami i komórkami organizacyjnymi)
  • System EZD jest w pełni zintegrowany z serwisem ePUAP2.
   • posiada interfejs umożliwiający automatyczną wysyłkę dokumentów elektronicznych na skrzynkę podawczą ePUAP2
   • system umożliwia automatyczne odbieranie i wysłanie dokumentów elektronicznych (w formacie pliku XML) na skrzynkę podawczą ePUAP-u z pełną ich wizualizacją
   • posiada możliwość „masowej” wysyłki (jednego pisma do wielu adresatów) dokumentów elektronicznych przez ePUAP, dzięki zastosowaniu szybkiej wyszukiwarki możliwe jest błyskawicznie dodawanie kolejnych adresatów,
   • pozwala na automatyczny podpis dokumentów poprzez mechanizmy ePUAP2 (również profil zaufany PZ).
  • Baza nadawców i odbiorców korespondencji
  • Obsługa korespondencji tajnej
  • Inteligentny moduł obiegu faktur z restrykcyjnymi uprawnieniami do ich przeglądania
  • Wielopoziomowa dekretacja wpływającej korespondencji z możliwością niezależnego kierowania oryginałów dokumentów. Każda czynność związana z poszczególnym dokumentem, jest rejestrowana (historia obiegu).
  • Nadawanie poleceń i terminów realizacji związanych z korespondencją oraz ich kontrola
  • Obsługa korespondencji wychodzącej również związanej z korespondencją poprzez ePUAP2• Obsługa korespondencji wychodzącej również związanej z korespondencją poprzez ePUAP2
  • Moduł wysyłki pocztowej, polegający na automatyzacji wysyłki korespondencji np. Pocztą Polską (można wprowadzić cennik dowolnego operatora). Moduł zawiera mechanizm wyliczania kosztów jednostkowych przesyłki jak również i globalnych z uwzględnieniem rodzaju przesyłki, ilości, typu, wagi itp.
  • Moduł pism wewnętrznych umożliwiający swobodne sporządzanie i przesyłanie korespondencji wewnątrz jednostki organizacyjnej
  • Moduł wysyłki mailowej umożliwiający między innymi do automatycznego powiadamiania poprzez maila o zakończeniu konkretnego postępowania administracyjnego oraz umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail do interesanta z dowolnym załącznikiem bezpośrednio z systemu
  • Moduł pocztowy zintegrowany z systemem Poczty Polskiej tzw. Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej w pełni automatyzujący proces sporządzania, nadawania i wysyłania listów poleconych wraz z automatyczną weryfikacją terminów oraz statusów doręczeń (Śledzenie Przesyłek - "Tracking". System EZD umożliwia pobieranie EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru)
  • Moduł obsługi przesyłek nierejestrowanych (osobne zestawienie przesyłek nierejestrowanych jest dostępne tylko w przypadku uruchomionej integracji z usługą e-nadawca Poczty Polskiej
  • e-Doręczenia - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-doreczenia-usluga-rejestrowanego-doreczenia-elektronicznego-w-polsce (usługa uruchomiona zostanie nie później niż 1 stycznia 2024 roku, zgodnie z publikacją komunikatu wydanego przez ministra właściwego),
 • Korespondecja przychodząca

  • Obsługa korespondencji przychodzącej wspomaga pracę kancelarii i sekretariatów oraz umożliwia rejestrowanie i nadzorowanie obiegu korespondencji przychodzącej wewnątrz jednostki
  • importowanie przesyłek elektronicznych w formacie XML zgodnych ze wzorcem ePUAP2
   • automatyczne rozpoznawanie typu wniosku elektronicznego
   • wizualizacja składanych wniosków w XML
  • Rejestrowanie pism wpływających w wielu, dowolnie zdefiniowanych dziennikach (rejestrach) korespondencji wpływającej
  • Rejestracja poczty elektronicznej, faksów
  • Rejestracja i obsługa faktur ustrukturyzowanych,
  • Jednoczesne rejestrowanie korespondencji na wielu stanowiskach pracy
  • Automatyczna numeracja rejestrowanych pism
  • Skanowanie pism i załączników oraz udostępnianie obrazów tych dokumentów pracownikom urzędu, stosownie do ich uprawnień
  • Dołączanie dokumentów w formie dowolnych plików elektronicznych
  • Drukowanie pieczęci wpływu i sygnowanie korespondencji kodem kreskowym QR
  • Identyfikowanie pism przy pomocy czytników kodu kreskowego QR
  • Rejestrowanie załączników do pism
  • Drukowanie potwierdzenia przyjęcia pisma dostarczonego osobiście przez interesanta
  • Klasyfikowanie (kategoryzowanie) pism wg słownika jednostki
  • Obsługa obiegu wewnętrznego korespondencji:
   • wielopoziomowe dekretowanie i przekazywanie pism (oryginałów) do podległych komórek organizacyjnych i pracowników,
   • wycofywanie niewłaściwie zadekretowanej i przekazanej korespondencji,
   • dekretowanie i przekazywanie kopii pism kierowanych „do wiadomości” pracowników i komórek organizacyjnych
   • dołączanie dyspozycji dekretującego pismo w postaci tzw „polecenia decydenta”
  • Automatyczne rejestrowanie historii życia dokumentu od momentu zarejestrowania go w systemie oraz drogi obiegu pomiędzy komórkami organizacyjnymi i pracownikami jednostki oraz czasów zatrzymania
  • Zaawansowane wyszukiwanie akt spraw jak i całych spraw zarejestrowanych w systemie
  • Gromadzenie bazy danych o nadawcach pism i kontrahentach
  • Klasyfikowanie nadawców i kontrahentów
  • Ustalanie terminów rozpatrywania i załatwiania spraw związanych z pismem
  • Zestawianie statystyk i raportów dotyczących korespondencji przychodzącej oraz drukowanie tych raportów
 • Korespondecja wychodząca

  • Rejestrowanie pism wychodzących na każdym stanowisku pracy.
  • Rejestrowanie załączników do pism wychodzących.
  • Automatyczne numerowanie pism.
  • Skanowanie pism i załączników i udostępnianie obrazów tych dokumentów pracownikom.
  • Dołączanie dokumentów w formie plików elektronicznych i skanów.
  • Autoryzowanie i zatwierdzanie treści pism przez osoby uprawnione.
  • Gromadzenie bazy danych o adresatach pism i kontrahentach.
  • Klasyfikowanie adresatów i kontrahentów.
  • Obsługa korespondencji wewnętrznej.
  • Rejestrowanie pism wewnętrznych na każdym stanowisku pracy z załącznikami.
  • Automatyczne numerowanie pism.
  • Kierowanie pism jednocześnie do wielu pracowników i komórek organizacyjnych.
  • System zapewnia możliwość przydzielania zadań samemu sobie oraz innym użytkownikom zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami oraz nadzorowanie terminu i sposobu realizacji.
  • Możliwość jednoznacznego przypisania odpowiedzialności za każdy z dokumentów.
  • Moduł pocztowy zintegrowany z systemem Poczty Polskiej tzw. Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej w pełni automatyzujący proces sporządzania, nadawania i wysyłania listów poleconych wraz z automatyczną weryfikacją terminów oraz statusów doręczeń (Śledzenie Przesyłek - "Tracking". System EZD umożliwia pobieranie EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru).
  • Moduł obsługi przesyłek nierejestrowanych (osobne zestawienie przesyłek nierejestrowanych jest dostępne tylko w przypadku uruchomionej integracji z usługą e-nadawca Poczty Polskiej
 • Prowadzenie spraw

  • System zapewnia ewidencjonowanie i nadzór dokumentów wewnętrznych jednostki.
  • System umożliwia rejestrowanie i prowadzenie spraw wraz z dokumentami związanymi. Stan sprawy oraz terminy jej realizacji mogą być kontrolowane, a opóźnienia sygnalizowane.
  • Sprawy są gromadzone w teczkach i podteczkach wg Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i udostępniane zgodnie z uprawnieniami. Możliwe jest przekazywanie prowadzonych spraw innym pracownikom do dalszego prowadzenia.
  • Poszczególne rejestry dokumentów i spraw posiadają wyszukiwarki pozwalające na precyzyjne odnajdywanie szukanych dokumentów i spraw.
  • Baza danych, w której przechowane są dokumenty może być ograniczona jedynie zasobami sprzętowymi serwera
  • System operacyjny serwera zapewnia kontrolowany dostęp do zasobów bazy danych.
  • System wyposażony jest w mechanizmy dokonujące eksportu wybranych danych do Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi standardami formatu danych oraz zapewnia otwarty interfejs integracji z dowolnym Systemem BIP.
  • • System EZD współpracuje z Elektroniczną Skrzynką Podawczą ePUAP2, Biuletynem Informacji Publicznej (BIP) oraz portalem internetowym eBOI (gmina.eboi3.alfatv.pl) w zakresie osiągnięcia funkcjonalności (załatwianie spraw drogą elektroniczną) np.:
   • o składanie pism i wniosków w formie elektronicznej (za pośrednictwem aktywnego formularza), opatrzonych podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub profilem zaufanym (PZ) ePUAP2,
   • sprawdzanie stanu sprawy poprzez Internet,
   • inne czynności ułatwiające obsługę interesantów.
  • Możliwość pracy z uprawnieniami zastępowanego pracownika
  • Kierownictwo i pracownicy są informowani o zdarzeniach i terminach wynikających z prowadzonych spraw, dokumentów i wykonywanych zadań.
  • System zapewnia graficzną sygnalizację przeterminowanych dokumentów i spraw.
 • Funkcje uzupełniające

  • Dołączanie dowolnych dokumentów do akt sprawy: przesyłek przychodzących i wychodzących, dokumentów wewnętrznych.
  • Obsługa przesyłek nie stanowiących akt sprawy
  • Automatyczna numeracja zakładanych spraw z jednoczesną analizą numerów spraw już istniejących
  • Grupowanie dokumentów tworzonych i rejestrowanych w wyspecjalizowanych modułach w segregatory, teczki i podteczki
  • Klasyfikowanie spraw zgodnie z rzeczowym wykazem akt
  • Modyfikowanie rzeczowego wykazu akt stosownie do potrzeb jednostki poprzez dowolną rozbudowę kategorii
  • Sygnalizowanie terminowości realizacji spraw dla kierownictwa
  • Możliwość bezpośredniego wglądu do każdego dokumentu sprawy (sprawy przeterminowane, zbliżający się termin realizacji itp...)
  • Śledzenie historii przebiegu sprawy wraz z jej metryką od chwili zarejestrowania jej w systemie oraz drogi obiegu dokumentów sprawy pomiędzy komórkami organizacyjnymi i pracownikami
  • Sporządzanie zestawień prowadzonych spraw, statystyk i raportów
  • Przeszukiwanie spraw wg kryteriów definiowanych przez użytkownika
  • Eksportowanie danych o stanie realizacji spraw i ewidencji do Biuletynu Informacji Publicznej danej jednostki
  • Automatyczne numerowanie dokumentów w sprawie i sygnowanie dokumentów numerem sprawy
  • Generowanie nowych dokumentów z poziomu sprawy (przesyłek wychodzących, notatek, pism wewnętrznych itp.)
  • Pomoc kontekstowa, odpowiednia dla każdej roli w systemie
  • Dostęp do instrukcji obsługi i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trybie 24/7 on-line
  • Generowanie kodów kreskowych zgodnych z EAN-128
  • Generowanie nowych dokumentów z poziomu sprawy (przesyłek wychodzących, notatek, pism wewnętrznych itp.)
  • Integracja modułu interesantów z bazą firm Głównego Urzędu Statystycznego, dzięki czemu po podaniu numeru NIP, REGON lub KRS sytem automatycznie pobiera dane teleadresowe jednostki
06.01.2024
 • wprowadzono informacje "Do wiadomości" na pismach wysyłanych przez ePUAP do wielu adresatów,
 • przygotowano system na przyjmowanie faktur ustrukturyzowanych KSeF.
15.10.2023
 • ustawiono domyślny sposób wysyłki poprzez e-Doręczenia,
 • przebudowano mechanizm oraz zmieniono wizualizację opcji wysyłania dokumentów elektronicznych,
 • zmieniono domyślny sposób sortownia akt sprawy,
 • zmodyfikowano automatyczne pobieranie statusów dostarczenia pism przez e-Doręczenia - raz na godzinę,
 • umożliwiono pobieranie pełnych danych interesanta z systemu e-Doręczeń na podstawie adresu ADE,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
05.05.2023
 • wprowadzenie wyszukiwania interesantów poprzez adres e-Doręczeń,
 • rozszerzenie wydruków listy interesantów o dodatkowe pola,
 • zmiana wyglądu generowanych wydruków w formacie PDF,
 • wprowadzenie funkcjonalności dodawania przesyłek wychodzących do wspólnej koperty,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
23.01.2023
 • dodanie nowej usługi ePUAP TpSigning5, umożliwiającej stosowanie nowych rodzajów podpisywania dokumentów
 • możliwość przełączania na usługę ePUAP TpSigning5 (wymaga dodatkowych usprawnień z ePUAP)
 • zunifikowanie listy załączników przy pismach wychodządzych
 • dodanie oznaczeń załączników przy pismach wychodządzych ("do wysłania", "wersja robocza")
 • wprowadzenie kolumny z adresami e-mail na liście interesantów z możliwościa wyszukiwania,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
06.12.2022
 • udostępniono możliwość konfiguracji skrzynki e-Doręczeń w systemie,
 • wprowadzono automatyczne sprawdzanie nowych pism na skrzynce e-Doręczeń,
 • dodano aktualny cennik usług Poczty Polskiej,
 • odświeżono wygląd wiadomości e-mail wysyłanych bezpośrednio z systemu,
 • dodano wysyłkę pism oznaczonych jako list polecony ZPO,
 • dodano możliwość zmiany interesanta przy cofniętych pismach w Kancelarii,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
15.08.2022
 • zaimplementowano usługą e-Doręczenia - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-doreczenia-usluga-rejestrowanego-doreczenia-elektronicznego-w-polsce (usługa uruchomiona zostanie nie później niż 1 stycznia 2024 roku, zgodnie z publikacją komunikatu wydanego przez ministra właściwego),
 • udostępniono możliwość ostatecznej weryfikacji plików, które mają zostać podpisane elektronicznie i wysłane na adres doręczeń elektronicznych (opcja dostępna jedynie dla roli „Decydent” oraz pracowników posiadających role tzw. „Uprawnionych”),
 • wprowadzono nowe elementy interfejsu graficznego poprawiające tym samym ergonomię całego systemu,
 • "odświeżono" widoki kilku mechanizmów co w konsekwencji przyczyniło się do przejrzystości w prezentowaniu danych,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
15.04.2022
 • udostępniono moduł obsługi przesyłek nierejestrowanych (osobne zestawienie przesyłek nierejestrowanych jest dostępne tylko w przypadku uruchomionej integracji z usługą e-nadawca Poczty Polskiej),
 • "odświeżono" widoki kilku mechanizmów co w konsekwencji przyczyniło się do przejrzystości w prezentowaniu danych,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
03.03.2022
 • wysyłka przez ePUAP bez podpisu profilem zaufanym,
 • modyfikacja XML pisma wychodzącego ze względu na typ adresata,
 • dodana opcja wydruku pism elektronicznych,
 • ujednolicenie prezentacji załączników do pism,
 • dodanie tytułu sprawy do tytułu wiadomości z wysyłaną sprawą,
 • dodanie tytułu pisma do tytułu wiadomości z wysyłanym pismem,
 • usprawnienie czytanie i dodawania notatek do pism/spraw,
 • powiększenie okna z wizualizacja pism elektronicznych,
 • automatyczne uruchomienie wyszukiwarki GUS w przypadku braku NIP w bazie interesantów,
 • ujednolicenie wydruku metryczki sprawy,
 • wysyłanie wiadomości do pracowników danej komórki organizacyjnej,
 • dodanie znaku pisma do listy składów chronologicznych,
 • akceptacja/cofanie przez decydenta/kierownika na poziomie pisma,
 • poprawa wyświetlania przycisków ,
 • poprawa wyświetlania nazwy interesanta jeśli jest firmą/instytucją,
 • poprawa wyświetlania danych interesanta NIP i REGON,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.11.2021
 • wprowadzono możliwość „masowej” wysyłki (jednego pisma do wielu adresatów) dokumentów elektronicznych przez ePUAP, dzięki zastosowaniu szybkiej wyszukiwarki możliwe jest błyskawicznie dodawanie kolejnych adresatów,
 • uaktualniono wizualizację faktur ustrukturyzowanych do najnowszej wersji udostępnionej przez brokerów, dzięki temu system zapewnia dostęp do wszystkich danych zawartych w fakturze,
 • "odświeżono" widoki kilku mechanizmów co w konsekwencji przyczyniło się do przejrzystości w prezentowaniu danych,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
26.07.2021
 • zaimplementowano usługę pobierania i wysyłania tzw. „dużych plików” poprzez ePUAP2 (bez konieczności wcześniejszego logowania się do skrzynki ePUAP2). Obecnie system EZD umożliwia pobranie dokumentów elektronicznych o rozmiarze do 500 MB jak również wysyłanie dokumentów do 50 MB bezpośrednio z naszego oprogramowania,
 • "odświeżono" widoki kilku mechanizmów co w konsekwencji przyczyniło się do przejrzystości w prezentowaniu danych,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
18.03.2021
 • gruntownie przebudowano bazę interesantów dodając dodatkowe pola ułatwiające identyfikację poszczególnych interesantów,
 • "odświeżono" widoki kilku mechanizmów co w konsekwencji przyczyniło się do przejrzystości w prezentowaniu danych,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
23.11.2020
 • udostępniony został nowy mechanizm uploadu danych na serwer, obecny mechanizm posiada możliwość wczytywania bardzo dużych plików bez względu na szybkość łącza oraz umożliwia wznawianie przesyłania danych w dowolnym momencie,
 • przebudowano sposób wyświetlania statystyk dotyczących aktywności pracowników w systemie, jak również poszerzono je o nowe funkcje i udostępniono innym grupom użytkowników,
 • zmodyfikowano mechanizm usuwania użytkowników wprowadzając dodatkowe zabezpieczenia,
 • "odświeżono" widoki kilku mechanizmów co w konsekwencji przyczyniło się do przejrzystości w prezentowaniu danych,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.04.2020
 • poszerzono moduł pocztowy zintegrowany z systemem Poczty Polskiej tzw." Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej " o przesyłki zagraniczne, w pełni automatyzując proces sporządzania, nadawania i wysyłania listów poleconych wraz automatyczną weryfikacją terminów oraz statusów doręczeń (Śledzenie Przesyłek - "Tracking"),
 • zmodyfikowano moduł wiadomości wewnętrznych wprowadzając kilka istotnych ułatwień,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
18.12.2019
 • nowy moduł pocztowy zintegrowany z systemem Poczty Polskiej tzw." Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej " w pełni automatyzujący proces sporządzania, nadawania i wysyłania listów poleconych wraz z automatyczną weryfikacją terminów oraz statusów doręczeń (Śledzenie Przesyłek - "Tracking"), System EZD umożliwia pobieranie EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru),
 • rozszerzono możliwość generowania kodów QR dla dokumentów będących w składach chronologicznych przesyłek przychodzących jak i wychodzących oraz dla składów informatycznych nośników danych pełnych,
 • zmieniono schemat Podpisu Zaufanego w przypadku wniosków o dowód osobisty składanych elektronicznie - zgodnie z informacją otrzymaną od Zespołu Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Ministerstwa Cyfryzacji,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.10.2019
 • samodzielne zarządzanie zdefiniowanymi składami chronologicznymi, które występuję w przypadku przejścia przez jednostkę z systemu tradycyjnego na rzecz systemu w pełni elektronicznego tzw. EZD,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
08.08.2019
 • udostępniono moduł „Rezerwacje” umożliwiający w prosty i przejrzysty sposób zarządzanie zasobami rzeczowymi bądź ludzkimi poprzez dokonywanie rezerwacji czasu poszczególnych zasobów będących w dyspozycji danej jednostki,
 • zmodyfikowano sposób importowania danych dostarczanych poprzez usługi ePUAP2,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
11.07.2019
 • udostępniono pełną integrację systemu EZD z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF) poprzez dowolnie wybranego Brokera (web Brokera PEF). Centralna platforma umożliwia odbieranie i wysyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych. Szczegółowa informacja dot. Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
26.05.2019
 • wprowadzono innowacyjny system przeszukiwania całej bazy interesantów, dzięki któremu można odnaleźć konkretny rekord jedynie po wpisaniu części imienia lub nazwiska,
 • zaktualizowano cennik usług oferowanych przez Pocztę Polską,
 • usprawniono obsługę tzw. "dużych plików - do 500 MB" doręczanych poprzez elektroniczne formularze ePUAP2,
 • zmodyfikowano sposób zapisu nazw plików podpisywanych podpisem elektronicznym i bezpośrednio wysyłanych z systemu EZD poprzez zintegrowaną usługę ePUAP2 (zmiana dot. ilości znaków w nazwie pliku oraz zamiany znaków diakrytycznych),
 • zaimplementowano nowe biblioteki odpowiedzialne za generowania kodów QR i kodów kreskowych GS1-128 (EAN128),
 • dodano nowy typ przesyłki przychodzącej tj. "Wniosek o udzielenie informacji publicznej (WIP)",
 • zmodyfikowano sposób agregacji danych dostępnych z panelu administracyjnego systemu EZD,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
22.02.2019
 • rozbudowano moduł pocztowy o dodatkową funkcję umożliwiającą automatyczne oznaczanie przesyłek rejestrowanych za pomocą czytnika kodów kreskowych,
 • zintegrowano system EZD z systemem Poczty Polskiej tzw. "Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej", częściowo automatyzując tym samym proces sporządzania, wysyłania i monitorowania przesyłek pocztowych,
 • zunifikowano mechanizmy umożliwiające przyjmowanie faktur elektronicznych (tzw. ustrukturyzowanych e-faktur, których obowiązek przyjmowania wchodzi w życie od 18.04.2019r.)
 • rozbudowano obsługę korespondencji tajnej o pisma wychodzące (dostępne tylko dla konkretnych osób realizujących sprawę jak również dla bezpośredniego przełożonego),
 • uaktualniono schemat XML pisma wychodzącego do najnowszego wzorca opublikowanego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD),
 • wprowadzono nowe wzorce (RegExr) analizy numeru sprawy,
 • wyłączono możliwość dekretacji pism dla administratorów systemu,
 • wprowadzono dodatkowe mechanizmy zabezpieczające przed niepożądanymi działaniami użytkowników,
 • zmodyfikowano kod źródłowy odpowiadający za weryfikację poprawności parsowania dokumentów automatycznie pobieranych ze skrzynek podawczych ePUAP,
 • wprowadzono analizę i korektę zgodności z UTF na każdym etapie dodawania sprawy
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
24.12.2018
 • wprowadzono mechanizmy umożliwiające przyjmowanie faktur elektronicznych (tzw. ustrukturyzowanych e-faktur, których obowiązek przyjmowania wchodzi w życie od 18.04.2019r.), jak również w sposób tradycyjny z uwzględnieniem pól na kwoty i nr faktur VAT
 • zmodyfikowano mechanizm eksportu danych do popularnych formatów: Excel, PDF, CSV dla każdej z występujących ról w systemie (dot. listy użytkowników i komórek organizacyjnych, książki podawczej i wielu innych miejscach)
 • umożliwiono edycję tytułu pisma pracownikowi, który je otrzymał w celu dalszego procedowania
 • uzupełniono rodzaje pism o fakturę korygującą i fakturę proforma
 • zmodyfikowano moduł faktur umożliwiając jednocześnie "Dysponentowi Faktury" na edycję pól dotyczących: nr faktury, opisu oraz daty płatności
 • zaimplementowano nowy moduł integracji z popularnymi systemami dziedzinowymi (Moduł Integracja)
 • wprowadzono dodatkowo zabezpieczenia przed próbą przyjęcia niewłaściwie zakodowanych dokumentów z ePUAP
 • zmodyfikowaliśmy kody źródłowe systemu, dostosowując jednocześnie całość oprogramowania do nowoczesnego PHP7
 • zmodyfikowaliśmy biblioteki Javascipt i jQuery do najnowszych wersji
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
31.05.2018
 • zmodyfikowaliśmy kody źródłowe systemu, dostosowując jednocześnie całość oprogramowania do nowoczesnego PHP7
 • zaktualizowalismy biblioteki tworzenia PDF i wydruków
 • zaktualizowaliśmy biblioteki dostępu do bazy danych ADODB
 • zaktualizowaliśmy biblioteki odpowiadające za generowanie Designu
 • zaktualizowaliśmy informację dot. wydawania certyfikatów przez Ministerstwo Cyfryzacji niezbędnych do integracji systemu z ePUAPem oraz do zapewnienia bezpieczeństwa wymiany informacji
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.11.2017
 • wprowadziliśmy możliwość edycji i usuwania notatek
 • umożliwiliśmy tworzenie notatek ukrytych z funkcją udostępniania ich konkretnym osobom
 • zaimplementowaliśmy integrację modułu interesantów z bazą firm Głównego Urzędu Statystycznego, dzięki czemu po podaniu numeru NIP, REGON lub KRS sytem automatycznie pobiera dane teleadresowe jednostki
 • dodaliśmy samoczynne aktualizowanie informacji liczbowych o zasobach na ekranie startowym (bez konieczności przeładowywania strony)
 • usprawniliśmy moduł statystyk terminowości w roli "Decydent"
 • rozszerzyliśmy rodzaje statustów pracowników o informujące między innymi o urlopach/zwolnieniach
 • zaktualizowaliśmy dokumentację systemową.
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.07.2017
 • wprowadzono nowy interfejs graficzny, który jest w pełni responsywny i kompatybilny ze wszystkimi najnowocześniejszymi platformami i systemami: Windows, Linux, iOS, macOS i Android.
 • zmodyfikowano sposób wydruków, co pozwoliło na uzyskanie większej uniwersalności, bez względu na używany system operacyjny
 • umożliwiono dodawanie zagranicznych kodów pocztowych
 • ulepszono działanie wyszukiwarek pism i spraw
 • zoptymalizowano mechanizm wyświetlania archiwum Pocztowych Książek Nadawczych - dodano podział na lata i miesiące
 • ujednolicono nazewnictwo stosowane w systemie
 • przebudowano dokumentację systemową, z naciskiem na większą przejrzystość i prostotę używania oraz dostępność z poziomu różnych platform i systemów
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.06.2017
 • uaktualniono WEBSERWIS systemu EZD do najnowszej dostępnej wersji, udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji w zakresie ePUAP2 i Profilu Zaufanego odpowiedzialnego za prawidłowe działanie API (np. SSO SAML, wysyłanie/odbiór dokumentów, walidacja podpisów dokumentów, podpisywanie PZ),
 • zmodyfikowano procesy odpowiedzialne za komunikację systemu EZD ze skrzynką podawczą ePUAP2 w zakresie stabilności połączenia, zabezpieczając przed zerwaniem lub zawieszeniem połączenia po stronie ePUAP2,
 • uaktualniono informacje w zakresie sposobu uzyskiwania certyfikatów serwerowych niezbędnych do integracji systemu EZD ze skrzynką podawczą ePUAP2 w związku ze zmianą wystawcy certyfikatów na Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.,
 • zaktualizowano kod źródłowy systemu EZD w celu dostosowania do wymogów PHP 5.6 oraz Debian 8 “jessie”,
 • zmodyfikowano sposób wyświetlania plików .pdf (Adobe Acrobat Reader),
 • zaktualizowano dokumentację systemową.
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.01.2017
 • uszczegółowiono statystyki w zakresie ilości zrealizowanych pism i spraw w jednostce
 • dodano możliwość oznaczania pisma jako wysłane (np. za pomocą faksu) dla poszczególnych ról w systemie e-OBIEGU, tj. Urzędnik, Naczelnik oraz Referent
 • wprowadzono obsługę korespondencji tajnej (dostępnej tylko dla konretnych osób realizujących sprawę jak również dla bezpośredniego przełożonego)
 • usprawniono pracę związaną z oznaczaniem dostarczonych dokumentów również w wersji papierowej
 • dodano informację dot. zmian w strukturze organizacyjnej jednostki
 • zaktualizowano obiektową warstwę dostępu (DataBase Abstraction Layer - DBAL) do najnowszej wersji dzięki czemu znacząco wzrosła szybkość dostępu do danych
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
17.10.2016
 • dostosowano system EZD do potrzeb nowego systemu informatycznego Profilu Zaufanego (PZ) wyodrębnionego z ePUAP2,
 • uszczegółowiono instrukcję dot. wysyłania dokumentów elektronicznych poprzez ePUAP2 z wykorzystaniem nowego Profilu Zaufanego (PZ),
 • dodano weryfikację wraz z wyświetleniem informacji dot. podpisu elektronicznego w dokumentach opatrzonych Profilem Zaufanym (PZ),
 • wprowadzono dodatkową weryfikację komunikacji pomiędzy systemem e-OBIEG a ePUAP2,
 • usprawniono pracę działania modułów dot. przesyłania wiadomości wewnątrz systemu e-OBIEG oraz dodawania pisma w kancelarii,
 • zaktualizowano dokumentację systemową,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
08.08.2016r
 • dodano obsługę tzw. "dużych plików" ePUAP2 czyli umożliwiono odbieranie plików o rozmiarze do 500 MB przesyłanych nowym interfejsem ePUAP2,
 • dostosowano parsowanie plików pobieranych z ePUAP2 oraz innych elementów dot. komunikacji związanych z działaniem WEBSERVICE (zgodnie z paczką poprawek ePUAP2 z dnia 16.07.2016r.),
 • zmodyfikowano działanie kalendarzy podczas dekretowania dokumentów,
 • unowocześniono proces generowania oraz pobierania licencji niezbędnej do prawidłowego działania systemu EZD,
 • zaktualizowano dokumentację systemową,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.06.2016r
 • dla dokumentów pobieranych ze skrzynek podawczych ePUAP2 zastosowano nowe wzory parsowania wykorzystujące technologię schematów XPath,
 • wprowadzono nowe opcje parsowania dot. wszystkich dokumentów tożsamości pobieranych ze skrzynek podawczych ePUAP2,
 • dodano możliwość ustalania planowanych terminów realizacji przesyłek w wielu dokumentach naraz w roli Naczelnik Uprawniony,
 • cały system został zmigrowany z systemu kontroli wersji SVN (Subversion) na nowoczesny system kontroli zmian GIT,
 • zaktualizowano dokumentację systemową.
21.03.2016r
 • dodano informację o szczegółach podpisu elektronicznego zaszytego w plikach XML przesyłanych przez ePUAP2,
 • uaktualniono cennik usług Poczty Polskiej,
 • dodano ścieżkę szybkiego dostępu do poszczególnych funkcji w systemie,
 • wprowadzono datę wszczęcia sprawy z urzędu, tj. datę związaną z doręczeniem zawiadomienia,
 • zmodyfikowano system zabezpieczeń systemu uniemożliwiając włączenie dodatkowej funkcji jako kierownika komórki organizacyjnej w roli "Decydent", w przypadku istnienia już konkretnego pracownika będącego kierownikiem tej komórki,,
 • uproszczono metodę dekretacji pism,
 • zaktualizowano biblioteki odpowiadające za łączenie się systemu EZD z ePUAP2 podążając za zmianami protokołów komunikacji,
 • zaktualizowano biblioteki podpisywania i szyfrowania koperty SOAP,
 • zaktualizowano biblioteki SMARTY w celu podniesienia bezpieczeństwa i wydajności całego systemu EZD
 • zaktualizowano dokumentację systemową,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
31.12.2015r
 • zmodyfikowano i uproszczono sposób przyjmowania nowych przesyłek do systemu,
 • dodano funkcję "kopiowania" (klonowania) niezadekretowanych pism,
 • rozbudowano rolę "Decydenta" umożliwiając jednocześnie pełnienie funkcji Kierownika komórki organizacyjnej,
 • dostosowano system e-OBIEGU do nowych rozwiazań jakie w ostatnim czasie udostępnił ePUAP2,
 • wprowadzono dodatkową weryfikację poprawności pobieranych pism z ePUAP2,
 • zmodyfikowano sposób obliczania dni roboczych niezbędnych do prawidłowego wyliczania terminu realizacji sprawy (system również uwzględnia dodatkowe dni wolne od pracy wprowadzane przez Administratora systemu),
 • zaktualizowano dokumentację systemową,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
15.09.2015r
 • zmodyfikowano moduł Archiwum Zakładowego przygotowując jednocześnie system do współpracy z nowo tworzonym Centralnym Archiwum Państwowym,
 • opracowano i wdrożono nowy układ wszystkich tabel zastępując dotychczasowe - tabele wyposażono w nowe zaawansowane filtry niezbędne do agregacji danych,
 • udostępniono możliwość wyszukiwania pisma poprzez znak pisma zewnętrznego,
 • wprowadzono wyświetlanie adresu skrytki podawczej ePUAP na każdym kroku podczas dodawania nowego pisma,
 • umożliwiono edytowanie tytułu pisma przez wszystkich pracowników,
 • zmodyfikowano nazewnictwo związane z absencją pracownika,
 • zoptymalizowano szablony html interfejsu końcowego użytkownika,
 • zaktualizowano biblioteki systemowe i skrypty do najnowych możliwych wersji (smarty,jquery i inne)
 • zaktualizowano dokumentację systemową,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.04.2015r
 • stworzono nowy moduł pism wewnętrznych umożliwiający swobodne sporządzanie i przesyłanie korespondencji wewnątrz jednostki organizacyjnej
 • dodano nowe kategorie pism wewnętrznych wraz z nowoczesną wyszukiwarką
 • stworzono uniwersalny WEBSERWIS umożliwiający w stosunkowo szybki sposób zintegrować dowolny system dziedzinowy z system e-OBIEG
 • zmodyfikowano dostęp do edycji wszystkich metadanych dokumentów / spraw
 • zmodyfikowano rejestr pism wewnętrznych zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • dodano nową funkcjonalność "zaznacz wszystko", dzięki której można podczas operacji (dekretacji, zatwierdzaniu) zaznaczać wiele pism jednocześnie
 • zaktualizowano mechanizmy odpowiedzialne za integrację systemu EZD ze skrzynką podawczą EPUAP
 • zaktualizowano dokumentację systemową,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.02.2015r
 • utworzono dodatkowe funkcje integracji z ePUAP zapobiegające dublowaniu plików oraz wprowadzono specjalne mechanizmy sprawdzające poprawność wysyłki plików
 • ulepszono funkcjonalność wysyłki przez ePUAP w trybie doręczenia KPA
 • zmodernizowano panel obsługi struktury komórek organizacyjnych, wprowadzając dodatkowe zabezpieczenia uniemożliwiając popełnianie najczęstszych błędów Administratorów systemu
 • przekonstruowano mechanizm wizualizacji XML dodając nowe dokumenty oraz zestawy znaków
 • wprowadzono drobne poprawki i ulepszenia systemowe,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.12.2014r
 • dodano dodatkowe funkcje rozpoznawania tytułow z dokumentow ePUAP
 • ulepszono funkcjonalność wysyłki przez ePUAP w trybie doręczenia KPA
 • dodano pole z adresem skrytki ePUAP do przesyłek wychodzących,
 • dodano mechanizm normalizujący nietypowe nazwy plików
 • uzupełniono dokumentację systemową,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.11.2014r
 • moduł wysyłki mailowej (opcjonalny), umożliwiający między innymi do automatycznego powiadamiania poprzez maila o zakończeniu konkretnego postępowania administracyjnego oraz umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail do interesanta z dowolnym załącznikiem bezpośrednio z systemu,
 • dodano nowy certyfikat ROOT CA ważny do 2044 roku,
 • przeprowadzono optymalizację systemu oraz usunięto niepotrzebne funkcje,
 • zmodyfikowano mechanizmy odpowiedzialne za pobieranie plików przez system, tak aby współpracowały z najnowsyzmi wersjami wszystkich podstawowych przeglądarek (IE,Firefox, Chrome, Opera),
 • zmieniono ekran informacji o braku uwierzytelnia (dodano dokumentację wspomagającą instalację systemu na stanowisku pracy),
 • uzupełniono dokumentację użytkownika,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.09.2014r
 • w pełni dostosowano system do wymagań PHP 5.5 oraz PostgreSQL 9,
 • dokonano zmiany systemu obsługi baz danych na bardziej wydajną bibliotekę ADODB prekompilowaną na serwerze,
 • przeprowadzono optymalizację systemu oraz usunięto niepotrzebne funkcje,
 • zmieniono zabezpieczenia podczas usuwania pracowników w panelu administracyjnym,
 • wprowadzono zmiany w module dodawania interesanta (dodano weryfikację danych, usuwane są tzw. niedrukowane znaki),
 • przeprowadzono optymalizację systemu,
 • wprowadzono zabezpieczenie polegające na przyjmowaniu niestandardowych znaków w tytułach pism,
 • zabezpieczono system przed błędami generowanymi przez ePUAP (np. brak tytułu, błędne dane itp.),
 • zmieniono uprawnienia wznawiania spraw,
 • uzupełniono dokumentację użytkownika.
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
14.02.2014r
 • dodano możliwość przydzielania zastępstw przez Decydentów w przypadku absencji nieplanowanych,
 • dodano możliwość uzupełnienia adresu korespondencyjnego u interesanta,
 • dodano możliwość oznaczenia firmy jako filii (oddziału),
 • urzędnik od ręki może dodać nową przesyłkę przychodzącą,
 • dodano możliwość przypisywania nowych przesyłek wpływających do spraw zarchiwizowanych,
 • uzupełniono nowe ceny przesyłek pocztowych zgodnie z cennikiem PP 01.02.2014,
 • dodano wyświetlanie daty odwołania certyfikatów w panelu administracyjnym,
 • zmieniono sposób prezentowania informacji odnośnie podległości poszczególnych komórek organizacyjnych jak również samych pracowników,
 • uzupełniono dokumentację użytkownika,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
05.11.2013r
 • udostępniono nowy system podpisu przesyłek wychodzących oparty na mechanizmach uwierzytelnienia platformy ePUAP, umożliwiając podpisanie dokumentu elektronicznego certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym bezpośrednio poprzez dowolną przeglądarkę internetową,
 • uzupełniono dokumentację użytkownika,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.09.2013r
 • wprowadzono modyfikacje w module ePUAP, polegające na dostosowaniu systemu e-OBIEG do zmian wynikających z uruchomienia nowego webserwisu przez e-PUAP,
 • wprowadzono dodatkowo mechanizmy wspomagające pobieranie dokumentów elektronicznych ze skrzynki e-PUAP w przypadkach zrywania połączenia internetowego,
 • udostępniono możliwość prowadzenia równolegle kilku aktywnych pocztowych książek nadawczych,
 • umożliwiono przypisywania przesyłek do spraw w archiwum,
 • wyświetlono ilość spraw do korekty na ekranie startowym w roli Naczelnik,
 • uproszczono wysyłanie dokumentów (pism) do opinii, również między komórkami organizacyjnymi funkcjonującymi w danej jednostce,
 • zoptymalizowano sposób dekretacji pism na poszczególne komórki organizacyjne,
 • zmodyfikowano zatwierdzanie pism w roli Naczelnika,
 • uproszczono sposób dekretacji pism na poszczególne komórki organizacyjne z jednoczesną jego automatyzacją,
 • zmodyfikowano sposób działania kalendarzy przy tworzeniach raportów okresowych,
 • wprowadzono modyfikacje systemowe na podstawie przesłanych propozycji zmian przez użytkowników końcowych,
 • zmodyfikowano system generowania numerów spraw oraz wprowadzono zabezpieczenia przed niewłaściwym działaniem użytkowników systemu,
 • zaktualizowano dokumentację użytkownika,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
08.03.2013r
 • umożliwiono dodawanie nowych danych teleadresowych nadawców z "ręki" do niezależnej pocztowej książki nadawczej,
 • zaktualizowano dokumentację użytkownika,
 • umożliwiono przyjmowanie nowych przesyłek bezpośrednio przez naczelników i referentów - funkcja dostępna po uaktywnieniu jej w panelu administracyjnym systemu,
 • wprowadzono nowy mechanizm dot. sprawdzania jak również proponowania kolejnego numeru sprawy w ramach tzw. Teczki,
 • wprowadzono nową opcję wyszukiwania danych tj. po zawartości pola "Opis" w spisie pism/spraw,
 • zmodyfikowano wyszukiwanie oraz drukowanie Teczki Spraw (i podteczek),
 • stworzenie nowych funkcji niezbędnych do przetwarzania elementów akt sprawy niebędące przesyłkami,
 • wprowadzono nowy moduł dekretacji przesyłek wpływających uwzględniający możliwość opcjonalnego przesłania przesyłki "Do wiadomości" do innych komórek organizacyjnych - jednocześnie wyłączona została opcja "Klonuj" u Decydenta,
 • zmodyfikowano funkcję udostępniania przesyłek do wiadomości (stosowaną w przypadku koniecznej współpracy innych komórek organizacyjnych z komórką merytorycznie odpowiedzialną za sprawę),
 • stworzono możliwość dodawania dokumentów do spraw zakończonych i zarchiwizowanych bez konieczności wznawiania spraw (dodawanie dokumentów możliwe jest jedynie do chwili przekazania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego),
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
30.11.2012r
 • nowy moduł wysyłki pocztowej, polegający na automatyzacji wysyłki korespondencji np.Pocztę Polską (można wprowadzić cennik dowolnego operatora). Moduł zawiera mechanizm wyliczania kosztów jednostkowych przesyłki jak również i globalnych z uwzględnieniem rodzaju przesyłki, ilości, typu, wagi itp.
 • dodano system obsługi tabel (kopiowanie, export do excela, zapis do PDF, wydruk)
 • zaktualizowano dokumentację użytkownika.
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.11.2012r
 • system generuje UPP przy wysyłaniu przez ePUAP na adresy instytucji (m.i Urzędu Wojewódzkiego),
 • w systemie oddzielono fizycznie, logicznie pisma (przesyłki,akta sprawy) od spraw dzięki czemu uzyskano przejrzystą strukturę, dzięki czemu umożliwiono dodanie w kolejnych wersjach pełnej obsługi archiwizacji oraz udostępniania pełnej sprawy lub tylko części jej akt oraz automatyczna publikacje na Biuletynie Informacji Publicznej,
 • ostatecznie zablokowano możliwość wprowadzania spraw, którym użytkownik celowo nie nadawał znaku sprawy jak również nie przypisywał odpowiedniej kategorii z jRWA
 • system automatycznie zapisuje pełne metadane zgodnie z najnowszymi wymaganiami,
 • dodano nowe pola charakteryzujące przesyłki, między innymi: sposób dostarczenia, rodzaj dostępu czy typu dokumentu,
 • dodano słowniki rodzajów dokumentów, rodzajów wysyłki i praw dostępów,
 • zmodyfikowano system aby dodatkowo były zapisywane oprócz pełnej historii dokumentu / sprawy również wszelkie zmiany w systemie wraz z pełną ścieżkę obiegu sprawy / konkretnego dokumentu,
 • zmodyfikowano nazewnictwo w systemie, tak aby było zgodne z instrukcją kancelaryjną oraz wszystkimi najnowszymi rozporządzeniami,
 • w pełni został przepisany kod programu na OOP (ang. object-oriented programming) dzięki czemu system będzie działał wydajniej i stabilniej,
 • dodano nowy rewolucyjny system dostępu do bazy danych częściowo skompilowany i obsługiwany natywnie przez serwer Linux dzięki czemu baza będzie pracowała znacznie wydajniej oraz będzie mogła obsłużyć większe ilości danych, nawet tabel o rozmiarach do 32 TB czy rozmiaru dla rzędu do 1.6 TB lub rozmiaru pola do 1 GB
 • zmodyfikowano system automatycznej wysyłki dokumentu elektronicznego poprzez skrzynkę e-PUAP bezpośrednio przez system e-OBIEGU w taki sposób aby system działał prawidłowo nawet przy bardzo wolnych łączach internetowych, jak również w przypadku przeciążenia pracy serwerów ePUAP gdzie następuje długie oczekiwanie na odpowiedź z ePUAP-u
 • dodano możliwość szybkiego podejrzenia wszystkich akt spraw w danej sprawie,
 • przy przyjmowaniu dokumentu z ePUAP przy braku identyfikatorów (PESEL,REGON,NIP) system doposowuje interesanta lub instytucje po adresie skrzynki ePUAP,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.08.2012r
 • zmodyfikowano sposób wysyłki dokumentu elektronicznego z systemu e-OBIEG na skrzynkę podawczą ePUAP, w celu automatycznego otrzymywania potwierdzenia doręczenia dokumentu tzw. UPD (urzędowe poświadczenie doręczenia - tj. zwrotnego potwierdzenia odbioru)
 • wprowadzono kod QR (dwuwymiarowy kod kreskowy) dla każdej przesyłki wpływającej jak i wychodzącej umożliwiający szybkie skanowanie pism przez urzędników oraz jak również sprawdzenie stanu sprawy przez interesantów
 • zaktualizowano dokumentację techniczną,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
25.06.2012r
 • Stworzono nową wyszukiwarkę tj. "Pełna Wyszukiwarka" – umożliwiającą w prosty sposób odnaleźć w jednym miejscu wszystkie: pisma, sprawy, pisma w sprawie oraz faktury (łącznie z archiwum),
 • Dodano nowy rewolucyjny sposób wyświetlania: pism / spraw / pism w sprawie / faktur – wyszukiwanie "w locie po dowolnym polu",
 • Zmodernizowano sposób wyświetlania pism w sprawie – utworzono podział na pisma przychodzące jak i również wychodzące oraz dodano możliwość przeszukiwania dokumentów przez dowolne pole poprzez nowy rodzaj wyszukiwarki
 • W pismach w sprawie dodano informację o stanie pisma tj. do wysyłki / wysłane,
 • Przy dekretacji pisma dodano możliwość sortowania / wyszukiwania po osobie wprowadzającej dokumenty,
 • Dodano szybki wybór interesanta przy dodawaniu nowego pisma,
 • Dodano możliwość edycji danych jak również zmiany terminu przyjęcia pisma przed faktem jego dekretacją,
 • Uzupełniono zapisy dot. wykonywania dodatkowych czynności w systemie e-Obieg, jak również są one wyświetlane do historii obiegu pisma /sprawy,
 • Zmodyfikowano wyświetlane informacje dotyczące wysłania pisma w sprawie / przypisania pisma do sprawy w metryczne sprawy,
 • Dokonano korekt metryczki dokumentu odnośnie formy graficznej,
 • Zoptymalizowano moduł pism wychodzących oraz dostosowano do wymogów najnowszej instrukcji kancelaryjnej,
 • Podczas tworzeniu pisma w sprawie proponowany jest automatycznie tytuł pisma,
 • Wprowadzono dodatkowe funkcje dot. obsługi faktur dla Decydenta jako kierownika komórki organizacyjnej,
 • Dodano pisma "oczekujące na wysyłkę",
 • Dodano możliwość zmiany opisu pisma / sprawy na stanowisku,
 • Dodano wyświetlanie tytułu teczki w spisie spraw,
 • Dodano informację "od kogo" jest dane pismo w spisie spraw,
 • Dodano informację o cofnięciu faktury u Dysponenta Faktur,
 • Zmodernizowano przypisywanie pism do sprawy, między innymi wprowadzono sortowanie spraw od najmłodszych,
 • Pismo w sprawie przejmuje datę realizacji sprawy,
 • Dodano możliwość zmiany daty dla pism u kierowników komórek oraz referentów,
 • Dodano możliwość wysłania pisma wychodzącego do akceptacji przełożonego,
 • W liście interesantów uporządkowano dane według nazwiska i imienia a nie według imienia i nazwiska,
 • Przy dodawaniu interesanta kod pocztowy nie jest sprawdzany ani wymagany dla interesantów spoza granicy Polski,
 • Dodano sortowanie po nazwisku w zastępstwach,
 • Ukryto numer pisma który jest proponowany a nie ostateczny,
 • Zmiana formatu daty w wiadomościach (dodane sortowanie i wyszukiwanie),
 • Dodano wygodny kalendarzyk przy dekretacji faktur,
 • Domyślnie została uruchomiona możliwość zakładania nowych spraw przez kierowników komórek oraz referentów (do wyłączenia w panelu administracyjnym)
 • W panelu administracyjnym dodano informację o ilości pism/spraw jakie są w toku załatwiania przez daną komórkę organizacyjną a także wprowadzono zabezpieczenie polegające na braku możliwości usunięcia komórki /pracownika bez wcześniejszym przedekretowaniu pism / spraw znajdujących w danej komórce organizacyjnej,
 • Dodano możliwość wyczyszczenia plików tymczasowych oraz ponowne pobranie licencji w panelu administracyjnym,
 • Dodano funkcje poprawiającą nazwę pliku w przypadku nazwy z niedozwolonymi znakami lub przekraczającej długość 500 znaków,
 • Wprowadzono poprawki systemowe oraz utworzono duża ilość tzw. dymków z podpowiedziami,
 • Dodano "inteligentny" system rozpoznawania pismo/sprawa oraz praw dostępu,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.02.2012r
 • zablokowano możliwość nadawania znaków spraw w innych formatach niż wynika to z zapisów w obowiązującej instrukcji kancelaryjnej,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
30.12.2011r
 • usprawniono sposób dodawania załączników do pism,
 • wprowadzono możliwość zmiany interesanta bezpośrednio po przyjęciu pisma w Kancelarii,
 • dodano tzw. "Metrykę sprawy" zgodnie z nowelizowanym kodeksem postępowania administracyjnego oraz ustawy ordynacji podatkowej (zgodnie z Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1100 - z dnia 15 lipca 2011r.) - Ustawa wchodzi w życie od 07.03.2012r.,
 • w roli Decydenta wprowadzono wyróżnienie w postaci informacji w kolorze czerwonym o "cofnięciu pisma",
 • zmieniono system wyboru daty we wszystkich raportach i dekretacjach,
 • dodano możliwość sortowania po dacie wpłynięcia w liście pism/sprawa danego interesanta,
 • zaktualizowano dokumentację techniczną,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
21.11.2011r
 • zaktualizowano loader ionCube PHP Encoder do najnowszej wersji
 • zaktualizowano dokumentację techniczną,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
7.11.2011r
 • całkowicie przebudowano bazę interesantów, dzięki czemu zarządzanie danymi stało się szybsze i łatwiejsze,
 • w bazie interesantów stworzono nową wyszukiwarkę umożliwiającą jednoczesne przeszukiwanie danych po wszystkich polach, dodatkowo stworzono nowy sposób prezentacji danych z możliwością ich dowolnego sortowania,
 • całkowicie przebudowano sposób prezentacji danych w ARCHIWUM a także uruchomiono nową wyszukiwarkę, jednocześnie stworzono możliwość sortowanie po wszystkich dostępnych kolumnach,
 • ujednolicono wygląd, wprowadzono zmiany w stylach, dodano nowe „guziki” oraz zastosowano nową czcionkę dzięki czemu system jest bardziej przejrzysty i intuicyjny w codziennym użytkowaniu,
 • w wyszukiwarce zaawansowanej dodano automatyczny system podpowiedzi nazwisk pracowników jak również nazwy komórki organizacyjnej – wystarczy zacząć wpisywać początkową wartość aby wyświetliły się dane spełniające wpisany warunek,
 • przy wznawianiu sprawy znajdującej się w ARCHIWUM czas załatwienia zostaje przedłużony automatycznie o 30 dni licząc od dnia wznowienia,
 • wprowadzono szybki i prosty sposób przeglądania załączników załączonych do konkretnego pisma czy sprawy,
 • przebudowano moduł wiadomości, dzięki czemu dodano kilka nowych opcji między innymi automatyczną odpowiedź na otrzymaną wiadomość, w pismach na stanowiskach oraz sprawach w toku dodano kolumnę z nazwą pracownika / komórki organizacyjnej,
 • w historii obiegu dodano szczegółową informację o dokonaniu przez kancelarię predekretacji pisma na komórkę organizacyjną,
 • wprowadzono nowy sposób przeglądania załączników – bezpośrednio w oknie podglądu, zmieniono również sposób pobierania załączników bez konieczności otwierania nowej karty,
 • z wykazu pism usunięto sprawy (nadal można je wyświetlić w kategorii „Sprawy” lub poprzez wyszukiwarkę zaawansowaną),
 • zmodyfikowano rolę Decydenta w części związanej z wyświetlaniem się danych jako Naczelnika komórki. W obecnej wersji systemu w pismach i sprawach własnych znajdują się tylko dokumenty, które zostały skierowane osobiście do Naczelnika komórki organizacyjnej. Dodatkowo zmieniono opcję zakończ do akceptacji na zakończ ostatecznie,
 • w roli Dysponenta Faktur wprowadzono sortowanie danych po wszystkich dostępnych kolumnach,
 • wprowadzono dodatkowe nagłówki do każdego pisma, sprawy, pisma w sprawie czy faktury z informacją o typie i numerze w celu szybkiej identyfikacji,
 • przebudowano rolę „Referenta” w celu wyświetlania się spraw zrealizowanych w tzw. podreferatach,
 • w obecnej wersji systemu „Decydent” ma wyłączoną możliwość dekretacji faktur (dot. tylko sytuacji w której jest w systemie uruchomiony moduł faktur), dekretacja faktur odbywa sie tylko poprzez rolę „Dysponenta Faktur”
 • zreorganizowano system poprzez przeniesienie na nową, szybszą bibliotekę SMARTY zgodny z najnowszymi wersjami PHP i apache
 • inne drobne zmiany systemowe,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
12.08.2011r
 • dostosowanie systemu e-OBIEG w związku z udostępnieniem przez MSWiA nowej wersji skrzynki podawczej ePUAP2 (zmieniającą dotychczasową funkcjonalność skrzynki podawczej) oraz nowej wersji pisma ogólnego,
 • dostosowaniem systemu do wymogów postawionych przez MSWiA związanych za zmianą protokołu SSLv2 na protokół SSLv3 niezbędnego do komunikacji systemu e-Obieg z ePUAP,
 • inne drobne zmiany systemowe,
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.07.2011r
 • Usprawniono wysyłkę dokumentów na zewnątrz jednostki,
 • Dodano możliwość wyciąganie załączników ze wszystkich formularzy e-PUAP,
 • Inne drobne zmiany systemowe,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.07.2011r
 • Usprawniono wyświetlanie spraw i pism przy dużej ilości rekordów (serwer wysyła dane w małych paczkach, dzięki czemu możemy wyświetlić nawet 50 000 rekordów i więcej),
 • Dodano zapamiętywanie przeglądanych stron oraz stworzono nową metodę sortowania przy wyświetlaniu rekordów,
 • Inne drobne zmiany systemowe,
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
30.05.2011r
 • Usprawniono wyświetlanie spraw w archiwum przy dużej ilości rekordów,
 • Zmodyfikowano wyświetlanie list pism i spraw w przeglądarce Firefox,
 • Przy wysyłaniu wiadomości do wszystkich system obecnie pomija pracowników usuniętych,
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
05.05.2011r
 • Zmodyfikowano sposób rozróżniania spraw, pism, pism w sprawie oraz faktur poprzez wprowadzenie nowych symboli graficznych:
  • dla sprawy
  • dla pisma
  • dla pisma w sprawie
  • dla faktur
 • Stworzono interfejs umożliwiający automatyczną wysyłkę dokumentów elektronicznych na skrzynkę podawczą ePUAP, tym samym system e-OBIEG został w pełni zintegrowany z serwisem ePUAP. - obecnie system umożliwia odbieranie jak również automatyczne wysłanie dokumentów elektronicznych (w formacie pliku XML) na skrzynkę podawczą ePUAP-u z pełną ich wizualizacją.
 • Poprawiono w systemie działanie stronicowania w jednej ról tj. Decydencie w zakładce oczekujące na zatwierdzenie,
 • Wprowadzono nową szatę graficzną w systemie e-OBIEG, dzięki której dane są bardziej przejrzyste,
 • Wprowadzono do systemu nową funkcjonalność odpowiedzialną za sortowanie i wyszukiwanie danych, obecnie prawie wszystkie dane zebrane w systemie można w dowolny sposób sortować i wyszukiwać,
 • Utworzono w roli Decydent zakładkę Pisma Własne umożliwiając jednocześnie dekretację pism samemu sobie,
 • Zmieniono system prezentacji danych we wszystkich raportach w celu zoptymalizowania czasu i zajętości serwera,
 • Poprawiono opcję KLONOWANIA PISM u Decydenta,
 • Podczas pobrania dokumentu elektronicznego ze skrzynki podawczej e-PUAP następuje automatyczne zapisanie wszystkich danych petenta w bazie interesanta w systemie e-OBIEG,
 • Dodano wizualizację UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) w Kancelarii
 • Uaktualniono dane wydruku związanego z wysyłką pisma na zewnątrz urzędu a także dane na wydruku potwierdzenia,
 • Dodano w wyszukiwarce interesantów między innymi kolumnę związana z NIP,
 • Wymuszono wpisywanie do systemu niezbędnych danych teleadresowych podczas wprowadzania informacji o nowym interesancie,
 • System automatycznie weryfikuje czy przypadkiem wprowadzany nr.: pesel / nip / regon już nie istnieje w bazie danych, jak również umożliwia wyszukanie jego po wszystkich głównych polach,
 • Uaktualniono dokumentację systemową dot. wszystkich dokonanych zmian,
 • Rozbudowano moduł PISM WYCHODZĄCYCH (na zewnątrz urzędu) o funkcje związane z wysyłką poprzez skrzynkę podawczą ePUAP jak również przez pocztę tradycyjną wraz z potwierdzeniami o faktycznym dokonaniu wysyłki przez Kancelarię.
 • Usunięte drobne usterki systemowe,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
20.01.2011r
 • Umożliwiono korzystanie z nowych symboli jRWA według nowej instrukcji kancelaryjnej (zgodnie z Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 - Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.)
 • dostosowano system do pracy z nowym znakiem sprawy zgodnie z metodologią według nowej instrukcji kancelaryjnej (zgodnie z Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 - Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.)
 • Dodano automatyczne wycofywanie pisma od pracownika przy wycofywaniu pisma z wydziału
 • Drobne poprawki systemowe,
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
17.12.2010r
 • Udostępniono możliwość przekazywania uprawnień do systemu podczas swojej nieobecności, na zasadzie udzielenia zastępstwa - funkcja niezależna od informacji o planowanych urlopach,
 • Usprawniono komunikację z systemem e-PUAP,
 • Wprowadzono rozróżnienia kolorystyczne dla spraw i pism a także faktur i skarg,
 • Wprowadzono dodatkowy sposób rozróżnienie spraw od pism, poprzez wyróżnienie spraw symbolem:
 • W roli "Naczelnik" dodano możliwość podglądu wysłanej korespondencji przez Kancelarię w ramach kompetencji swojej komórki organizacyjnej,
 • W roli "Auditor" odłączono mechanizm umożliwiający przekazywanie pism do Archiwum,
 • Dokonano uaktualnienia dokumentacji w związku z dokonanymi zmianami w systemie,
 • Utworzono w ramach ról "Decydent" i "Auditor" moduł statystyk i raportów, umożliwiający szczegółową analizę terminowości (czas realizacji sprawy na poszczególnych stanowiskach pracy) załatwiania spraw z podziałem na poszczególnych uczestników obiegu dokumentu, w ramach dowolnego przedziału czasowego jak również w ramach wybranej komórki organizacyjnej,
 • Dodano przy dacie zrealizowania sprawy informację w postaci trzech czerwonych wykrzykników, informującą o sytuacji w której ostateczne zakończenie sprawy nastąpiło w terminie późniejszym niż było to planowane, dodatkowo możliwe jest wyświetlenie pierwotnej, planowanej daty zakończenia sprawy,
 • Zoptymalizowano proces automatycznej aktualizacji danych systemu e-OBIEG,
 • Zmodyfikowano proces komunikacji pomiędzy systemem e-OBIEG a skrzynką podawczą na ePUAP,
 • Przebudowano moduł wysyłanie korespondencji poza Jednostkę, umożliwiając podpisanie konkretnej korespondencji wychodzącej (dokument elektroniczny w postaci pliku XML wcześniej podpisanym właściwym certyfikatem),
 • Dodano możliwość zapisu każdej sprawy jako odrębnego, niezależnego pliku w formacie XML,
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.09.2010r
 • Automatyczna Integracja ze skrzynką podawczą na EPUAP:
  • pobieranie dokumentów bezpośrednio do systemu
  • wysyłanie potwierdzenia odbioru UPP
  • bieżący monitoring ilości dokumentów oczekujących na skrzynce podawczej
 • Dodana możliwość podglądu i zapisania pisma w przypadku niepowodzenia automatycznego parsowania danych
 • Uzupełniony sposób zatwierdzania faktur
 • Uzupełniona dokumentacja
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
07.04.2010r
 • Stworzono nowy moduł tzw. "FAKTURA" (dodatkowa opcja) umożliwiający w pełni kontrolować obieg dokumentu jakim jest faktura w wersji elektronicznej jak również papierowej,
 • Na potrzeby modułu "FAKTURA" stworzono nową rolę "DYSPONENTA FAKTURY" - osoby odpowiedzialnej za obieg dokumentu oraz czuwającej nad dokonaniem płatności w ustalonym terminie,
 • W pełni zautomatyzowano proces „przepinania pism/spraw” podczas porządkowania bazy interesantów, tj. usuwania zbędnych wpisów,
 • Udostępniono w panelu administracyjnym systemu opcję ”wymuszania” jak również weryfikowania poprawności danych (NIP, REGON, IMIĘ I NAZWISKO, ADRES) podczas dodawania nowych interesantów do bazy,
 • Dodano w systemie możliwość wysyłania pisma jednocześnie do wielu komórek organizacyjnych (jedno pismo zapoczątkowuje kilka spraw w różnych komórkach org.)
 • Zoptymalizowano układ graficzny „Wyszukiwarki” w systemie,
 • W wydruku dziennika korespondencyjnego wprowadzono informację dotyczącą daty ostatecznego zakończenia sprawy – kolumna „Termin załatwienia”,
 • W systemie wprowadzono funkcję powiadamiania użytkowników odnośnie planowanych jak i bieżących urlopów poszczególnych pracowników Urzędu,
 • Zoptymalizowano panel administracyjny w zakresie udostępnionych nowych jak i dotychczasowych funkcji,
 • Stworzono możliwość poprzez panel administracyjny systemu do samodzielnego uzupełniania (tworzenia nowego) Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (RWA) obowiązującego w urzędzie ,
 • Ujednolicono występujące nazewnictwo w systemie,
 • Udostępniono kolejną funkcję w roli ”Decydent” polegającą na klonowaniu pisma bez zmiany jego numeru i przekazaniu ich do rozpatrzenia podległym pracownikom,
 • W „Kancelarii” stworzono możliwość klonowania zarejestrowanych wcześniej pism w celu dokonania jednoczesnej predekretacji na kilka komórek organizacyjnych,
 • W przypadku zakończenia pisma tzw. wiodącego, które jednocześnie zamyka cała sprawę , są równocześnie zakańczane automatycznie wszystkie pozostałe pisma występujące w tej konkretnej sprawie,
 • Dodano nowe pole umożliwiające wpisanie numeru FAX,
 • Czyszczone są informacje związane z danymi pracownika podczas cofania spraw,
 • Poprawiono sposób wyświetlania się informacji dot. zakończonych spraw w roli „Kancelaria”,
 • Dodano możliwość „przywrócenia” pisma omyłkowo oznaczonego jako zakończone,
 • Wyeksponowano mechanizm związany z nadawaniem znaku sprawy,
 • Zoptymalizowano menu „Decydenta” posiadającego równocześnie uprawnienia Kierownika Komórki organizacyjnej,
 • Uaktywniono możliwość przyjęcia pisma do systemu pochodzącego z innego z kraju niż Polska,
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
30.12.2009r
 • Uporządkowana została kwestia terminów pism/spraw - oznaczenie pisma jako sprawy nie zmienia terminu ustalonego przez decydenta
 • Zmieniony panel ustawień w menu administratora
 • Zoptymalizowany układ wyszukiwarki
 • Dodano możliwość szybkiego odnalezienia konkretnych spraw znajdujących się w teczkach i podteczkach
 • Dodano możliwość wydruku informacji zawartych w teczkach i podteczkach spraw
 • Dodana opcja "przepinania" pism i spraw z jednego interesanta do innego w celu uporządkowania bazy interesantów
 • Nie można dodać nowego interesanta, bez uprzedniego wyszukania go w bazie
 • Wprowadzono mechanizm sprawdzania poprawności danych podczas dodawania nowego interesanta (PESEL, NIP, REGON)
 • Ujednolicono nazewnictwo występujące w systemie
 • W panelu administratora wprowadzono sortowanie alfabetyczne listy komórek organizacyjnych
 • Uzupełniona dokumentacja użytkownika (pomoc) wynikająca z udostępnionych nowych funkcji
 • Umożliwiono tworzenie rejestrów skarg/wniosków/faktur z poziomu roli kancelarii
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
25.10.2009r
 • Dodana możliwość wydrukowania teczki spraw
 • Opcja w ustawieniach "termin_zmiana" określająca czy tylko decydent może zmieniać terminy
 • Poprawione zakańczanie spraw i pism
 • Poprawione przenoszenie spraw do archiwum
 • Poprawiona ilość pism/spraw przyjętych (liczniki na stronach startowych)
 • W opisie pisma pojawił się znak zewnętrzny,
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
25.09.2009r
 • Uporządkowana została kwestia pisma/sprawy.
 • W kancelarii przyjmujemy tylko pisma - dopiero urzędnik na stanowisku decyduje czy dane pismo ma otrzymać rangę sprawy
 • Sprawy i pisma zostały zintegrowane w jednej centralnej bazie
 • Dodana została wyszukiwarka centralna "Na stanowiskach" - możemy wyszukać pismo/sprawę bez względu jaki obecnie posiada statut (w toku, zakończone, wszystkie)
 • W wyszukiwarce zaawansowanej zostało dodane pole określające Rodzaj: "Wszystkie/Sprawy/Pisma"
 • Dodanie kolumny "data zakończenia" informującej o statucie sprawy
 • Utworzono system automatycznego dodawania nowych typów wniosków XML (bez aktualizacji całego systemu)
 • Decydent posiada możliwość zadekretowania pisma/sprawy do konkretnego pracownika w urzędzie
 • Automatyczne sortowanie nazwisk podczas dekretacji
 • Dodana możliwość wydruku dziennika korespondencji od konkretnej godziny
 • Po dokonaniu zmian w panelu Administratora, Kancelaria otrzymuje dodatkową możliwość - określenia konkretnej daty przyjęcia pisma
 • Zmiany kosmetyczne w wyglądzie panelu menu w roli decydenta, urzędnika, naczelnika
 • Poprawki systemowe
 • Uzupełniona dokumentacja użytkownika (pomoc),
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
11.05.2009r
 • Dodane importowanie spraw z wniosków o udostępnienie rejestru wyborców - formularze elektroniczne
 • Dodane automatyczne rozpoznawanie typu wniosku elektronicznego
 • Dodana wizualizacja składanych wniosków w XML
 • Poprawki systemowe
 • Uzupełniona dokumentacja użytkownika (pomoc),
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
15.04.2009r
 • Dodane importowanie spraw Ewidencji Działalności Gospodarczej ("Jedno okienko") - formularze elektroniczne
 • Uaktualnione importowanie spraw z XML zgodnie z wzorcem EPUAP
 • Dodana możliwość ustawienia sortowania spraw po dacie wprowadzenia w obu kierunkach (najstarsze lub najmłodsze na górze)
 • W wyszukiwarce dodana możliwość wybrania pracownika prowadzącego sprawę
 • Dodana do bazy informacja o osobie wprowadzającej sprawę
 • W wyszukiwarce możliwość wyboru osoby wprowadzającej sprawę
 • Eksport spraw do archiwum zgodnie z rozporządzeniem DZ.U. 06.206.1519
 • Po dokonaniu odpowiedniej zmiany w panelu adminstracyjnym ukazuje się dodatkowe menu dla Decydenta (identyczne dla kierownika wydziału)
 • Uzupełniona dokumentacja użytkownika (pomoc),
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.02.2009r
 • Wprowadzona pomoc kontekstowa (ukazująca się po najechaniu myszką) przy wyszukiwaniu spraw
 • Uaktualnione importowanie spraw z XML zgodnie z wzorcem e-PUAP
 • Zablokowana możliwość predekretacji bez wyboru działu
 • Poprawione działanie RWA (poprawnie pokazuje numery z grupy 0)
 • Poprawione działanie wyszukiwarki
 • Opis aplikacji do podpisywania PROTEKTOR oraz umieszczenie jej w pomocy
 • Opis spraw zawieszonych
 • Uzupełniona dokumentacja użytkownika (pomoc),
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.12.2008r
 • Dodane sortowanie alfabetyczne wydziałów i pracowników w wydziałach przy wprowadzaniu korespondencji
 • Wprowadzona pomoc kontekstowa (ukazująca się po najechaniu myszką) przy ważniejszych pozycjach
 • Dodane przeglądanie w archiwum tylko spraw załatwionych osobiście
 • W wyszukiwarce można zaznaczyć przedział czasu
 • Poprawione działanie wyszukiwarki
 • Przy dodawaniu korespondencji usunięta data realizacji
 • Przy dodawaniu nowego pisma do sprawy (przychodzącego i wychodzącego) można wyszukiwać również po znaku sprawy
 • Jeśli administrator uzupełnił symbol pracownika w panelu administracyjnym pojawi się on automatycznie w znaku sprawy
 • Ujednolicone nazewnictwo w systemie (numer i znak sprawy)
 • Na stronie startowej pokazywana jest tez ilość pism (przyjętych, w toku ..)
 • Urzędnik uprawiony oraz "od ręki" ma poprawnie wyświetlaną stronę startową
 • Uzupełniona dokumentacja użytkownika (pomoc),
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.11.2008r
 • Przenoszenie tytułu sprawy do opisu (i przycinanie tytułu) jeśli tytuł przekracza 100 znaków
 • Dodane usuwanie interesanta nie posiadającego spraw
 • Poprawione wyszukiwarki
 • Zmieniona wpisywanie NIP (obecnie bez żadnych kresek)
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego kodu pocztowego w adresie interesanta (np 71-000) (w panelu administratora)
 • Uzupełniona dokumentacja użytkownika (pomoc)
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
24.10.2008r
 • Dodana obsługa błędów do importu spraw z elektronicznego formularza
 • Dodana szybka predekretacja przy imporcie spraw z elektronicznego formularza
 • Zmieniona rola Decydent - Możliwość przydzielania spraw pracownikom swojego działu
 • Dodana została możliwość sporządzania i drukowania raportów dot. wysłanych wiadomości
 • Dodana została możliwość kasowania wiadomości
 • Dodana została możliwość dodawania nowej sprawy z tym samym nadawcą
 • Dodana została możliwość wyboru plików z katalogu na serwerze przy dodawaniu załącznika do sprawy
 • Dodano ilość notatek i załączników w opisie sprawy
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej poczty w adresie interesanta (np. Szczecin) (w panelu administratora)
 • Uzupełniona dokumentacja związana z pomocą
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
05.09.2008r
 • Dodana możliwość importowania automatycznego spraw z E-PUAP, Lokalnej skrzynki podawczej oraz wszystkich innych zgodnych z wzorcem wniosku uniwersalnego opublikowanego na CRD
 • Zapewniono zgodność wszelkich danych interesanta z systemem E-PUAP oraz standardem dokumentów elektronicznych
 • Uaktualniona została wersja aplikacji do podpisywania i weryfikacji podpisu elektronicznego
 • Poprawione zostały literówki
 • Poprawiona wyszukiwarka
 • Uzupełniona dokumentacja
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
08.08.2008r
 • Wyszukiwanie po numerze wewnętrznym
 • Możliwość filtrowania przy wydruku dziennika korespondencji
 • Poprawione zatwierdzanie spraw przez naczelników
 • Poprawione dekretowanie spraw na podwydziały
 • Zgodność z E-Dokumentem elektronicznym
 • Poprawione wyświetlanie listy spraw
 • Poprawiona edycja danych interesanta
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
19.06.2008r
 • Możliwość dodania spraw przez urzędnika
 • W menu pojawiła się opcja "nowa sprawa"
 • Typ sprawy nazwany jest "od Ręki"
 • Sprawa od razu jest wtedy "zadekretowania" na wydział pracownika i mu przydzielona - oczywiście decydent może to zmienić
 • Rola urzędnik „od reki”
 • Sprawy od reki dla wszystkich po zmianie w panelu administratora
 • Kancelaria może ustawić numer następnej sprawy na1
 • Sprawdzanie numeru RWA - system 4 główne cyfry wiodące kolejne cyfry można dopisywać do 20 znaków
 • Poprawione działanie wszystkich podreferatów widać sprawy i można dekretować na podreferaty
 • Na dzienniku wyświetla wydział nadrzędny
 • Predekretacja w kancelarii tylko na działy główne
 • Poprawione literówki i drobne błędy
 • Poprawione gubienie adresu w innej korespondencji
 • Administrator może na prośbę użytkownika "wyczyścić" znak sprawy i numer RWA
 • Użytkownik wysyła wiadomość do administratora z numerem sprawy ten czyści go i Użytkownik może ustawić numer ponownie (niestety sam już musi zadbać by w numeracji nie było "dziur")
 • Poprawiona dekretacja i wyszukiwanie (m/i to pokazuje na kogo dekretuje w historii obiegu)
 • Administrator może przeglądać listę spraw (nadawce, numer i tytuł) i czyścic RWA i znak sprawy do wybranego numeru sprawy
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
20.04.2008r
 • Automatyczna zmiana nazwy nadawcy z małych na wielkie litery (opcjonalnie)
 • Włączenie lub wyłączenie funkcji dostępne w ustawieniach systemu
 • Przy rejestracji pisma można nadawać numer ręcznie (opcjonalnie)
 • Włączenie lub wyłączenie funkcji dostępne w ustawieniach systemu,
 • RWA uzupełnione o grupę zero.
 • Zmieniony sposób nadawanie numeru RWA (dodatkowo system sam sugeruje numer sprawy w teczce - automatycznie zwiększa ostatni numer o 1)
 • Znak obcy pisma wyświetla się w opisie sprawy,
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu,
19.03.2008r
 • Decydent może dodawać sprawy do archiwum
 • Zmiany na stanowisku:
  • Każda korespondencje można uznać jako sprawę
  • Każdą korespondencje można uznać jako Pismo w Sprawie
 • Tymczasowo:
  • W opisie sprawy - sprawę można oznaczyć jako pismo w sprawie
  • Poprawione akcje spraw: (linki po prawej stronie)
   • Usunięte duplikowanie "prześlij do opinii"
   • Poprawione przyciski dla każdej roli
 • Poprawione gubienie imion w paru miejscach
 • Poprawione moduł PISMO w SPRAWIE (poprawne wyświetlanie, dodawanie do historii obiegu)
 • W administracji:
  • Do każdego wydziału oraz pracownika można dodać symbol(Symbol ten będzie wymagany do automatycznego generowania Znaku Sprawy np OC, FN, ...)
  • Poprawione cudzysłowy "" w liście spraw
  • Dodanie automatu przesyłania do archiwum po 30 dniach od zakończenia sprawy
  • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.