Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD

Elektroniczny Obieg Dokumentów. System rozwijany od 2005 roku.

Zapytaj o ofertę

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją działa zgodnie z wymogami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Instrukcji Kancelaryjnej danego Podmiotu oraz przy wykorzystaniu Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

EZD realizuje funkcjonalność elektronicznego obiegu dokumentów i spraw z zachowaniem wymagań aktualnej instrukcji kancelaryjnej.

Elektroniczny Obieg Dokumentów EZD

Najważniejsze cechy systemu EZD

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki logowaniu do systemu przy pomocy silnego klucza wykorzystującego algorytm szyfrowania SHA2 w wariancie SHA-512, podpisanego bezpiecznym certyfikatem.

ePUAP i profil zaufany

ePUAP i profil zaufany

Automatyczne pobieranie i wysyłanie tzw. „dużych plików” do 500 MB przy pomocy darmowej Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP (bez konieczności wcześniejszego logowania się do skrzynki ePUAP2). Pełna integracja pomiędzy ESP na EPUAP z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów w Jednostce Administracji Publicznej.

Elektroniczna komunikacja

Elektroniczna komunikacja

Elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy jednostką i jej interesantami oraz pomiędzy wszystkimi jednostkami administracji publicznej na terenie całego kraju! Dostęp do systemu przez każdą nowoczesną przeglądarkę internetową, urządzenia mobilne oraz z każdej lokalizacji z dostępem do Internetu.

 

Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej

e-Nadawca

Nowy moduł pocztowy zintegrowany z systemem Poczty Polskiej tzw. Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej w pełni automatyzujący proces sporządzania, nadawania i wysyłania listów poleconych wraz z automatyczną weryfikacją terminów oraz statusów doręczeń (Śledzenie Przesyłek - "Tracking"). System EZD umożliwia pobieranie EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru).

faktury

Faktura ustrukturyzowana

Obsługa faktur elektronicznych (tzw. ustrukturyzowanych e-faktur, których obowiązek przyjmowania wszedł w życie od 18.04.2019r.). Pełna integracja systemu EZD z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF) poprzez dowolnie wybranego Brokera (web Brokera PEF). Szczegółowa informacja: https://efaktura.gov.pl

faktury

Rezerwacje zasobów

Moduł „Rezerwacje” umożliwiający w prosty i przejrzysty sposób zarządzanie zasobami rzeczowymi bądź ludzkimi poprzez dokonywanie rezerwacji czasu poszczególnych zasobów będących w dyspozycji danej jednostki.

 

e-Doręczenia

e-Doręczenia

e-Doręczenia to nowa usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. System zapewnia pełną integrację, zarówno w trybie hybrydowym PUH (przekształcenie w przesyłkę listową), jak i w pełni elektronicznym PURDE wykorzystującym system teleinformatyczny zaufanej strony trzeciej – Operatora Wyznaczonego.

ABC Pro

Współpraca z Legislatorem

Ułatwienie procesu przygotowywania, publikacji oraz dystrybucji aktów pranych w powiązaniu z systemem EAP Legislator i e-Nadzór. Wparcie dla wizualizacji oraz wysyłki przygotowywanych dokumentów.

Wymogi sprzętowe

Wymagania sprzętowe

Dowolny system wirtualizacji i minimalne wymagania: procesor 2-core, pamięć 4GB RAM, dysk 240GB SSD oraz 1TB SATA (Linux Debian 10.x lub 11.x, baza danych PostgreSQL, PHP 7.x). EZD może być obsługiwany na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową, jak również na dowolnej platformie: Windows, Linux, iOS, macOS, Android (bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji).

 • Ogólne cechy systemu

  • Nowoczesny interfejs graficzny: prosty, polskojęzyczny, graficzny, dostosowany do obecnych wymagań i standardów
  • System w pełni responsywny (tzn. dostosowany do urządzeń mobilnych) oraz jako jedyny system w Polsce jest kompatybilny ze wszystkimi najnowocześniejszymi platformami i systemami: Windows, Linux, iOS, macOS, Android
  • Wgląd do poszczególnych etapów obiegu dokumentów
  • Architektura trójwarstwowa:
   • warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownikami WWW,
   • warstwa aplikacji, obejmującą oprogramowanie i szyfrowanie,
   • warstwa danych, zawierającą serwer systemu.
  • Automatyczna integracja ze skrzynką podawczą na EPUAP2
   • pobieranie i wysyłanie dokumentów elektronicznych bezpośrednio z systemu EZD (obsługa tzw. "dużych plików" ePUAP2 czyli odbieranie i wysyłanie plików o rozmiarze do 500 MB przesyłanych nowym interfejsem ePUAP2 - bez konieczności wcześniejszego logowania się do skrzynki ePUAP2),
   • wysyłanie potwierdzenia odbioru UPP (automatycznie jest przypinane do konkretnej sprawy),
   • bieżący monitoring ilości dokumentów oczekujących na skrzynce podawczej.
   • możliwość „masowej” wysyłki (jednego pisma do wielu adresatów) dokumentów elektronicznych przez ePUAP, dzięki zastosowaniu szybkiej wyszukiwarki możliwe jest błyskawicznie dodawanie kolejnych adresatów,
  • Automatyczna integracja z interfejsem składania podpisu, wraz z Profilem Zaufanym (TPSIGNING5)
   • pozwala na podpis dokumentów, bezpośrednio z systemu, zarówno certyfikatem kwalifikowanym jak i profilem zaufanym (PZ)
  • Architektura bezpieczeństwa systemu opiera się na certyfikatach generowanych przez wbudowane centrum certyfikacji
  • System zapewnia pracę na wolnodostępnej relacyjnej bazie danych PostgreSQL, oraz korzysta z obiektowego języka programowania PHP 7
  • System pracuje na otwartym systemie Linux Debian
  • Możliwa jest rejestracja korespondencji w rożnych budynkach i lokalizacjach poprzez sieć Internet wraz z załącznikami
  • Automatyczne numerowanie i asygnowanie przesyłek w postaci kodu kreskowego QR oraz tworzenie raportów i zestawień
  • Obsługa faktur elektronicznych (tzw. ustrukturyzowanych e-faktur, których obowiązek przyjmowania wchodzi w życie od 18.04.2019r.) Pełna integracja systemu EZD z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF) poprzez dowolnie wybranego Brokera (web Brokera PEF).
  • System obiegu dokumentów jest zintegrowany z oferowanym przez nas systemem BIP oraz eBOI – www.elektronicznysamorzad.pl
  • Pełna integracja systemu EZD z systemem Poczty Polskiej tzw. "Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej" (https://e-nadawca.poczta-polska.pl), w pełni automatyzujący proces sporządzania, nadawania i wysyłania listów poleconych wraz z automatyczną weryfikacją terminów oraz statusów doręczeń (Śledzenie Przesyłek - "Tracking"), System EZD umożliwia pobieranie EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru).
 • Główne funkcjonalności

  • Pełne i sprawne zarządzanie zewnętrznymi oraz wewnętrznymi dokumentami danej instytucji, poprzez właściwe dysponowanie czasem pracowników oraz przydzielanie im poszczególnych zadań i procesów
  • Elektroniczna obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej, np. przyjmowanie, dekretowanie, kontrolowanie przepływu dokumentów i sterowanie ich statusem, przypisywanie do osób oraz przekazywanie i wyszukiwanie spraw
  • Monitorowanie przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi
  • Szybki dostęp do poszczególnych spraw oraz dokumentów dzięki możliwości automatycznego wyszukiwania dokumentów
  • Szybka komunikacja z Biuletynem Informacji Publicznej (BIP) i e-BOI
  • Obsługa kancelarii (i sekretariatów) w zakresie prowadzenia dziennika korespondencji przychodzącej i automatycznie tworzącego się dziennika korespondencji wychodzącej/książki nadawczej,
  • Katalogowanie dokumentów wg kategorii RWA
  • Samodzielne zarządzanie zdefiniowanymi składami chronologicznymi, które występuję w przypadku przejścia przez jednostkę z systemu tradycyjnego na rzecz systemu w pełni elektronicznego tzw. EZD,
  • Porządkowanie obiegu dokumentów i spraw wg obowiązującej instrukcji kancelaryjnej z uwzględnieniem struktury organizacyjnej jednostki
  • Znakowanie dokumentów i spraw unikalnymi sygnaturami wg schematu numeracji obowiązującego w jednostce
  • Znakowanie dokumentów kodem kreskowym QR
  • Automatyczne oznaczanie przesyłek rejestrowanych za pomocą czytnika kodów kreskowych
  • Rozbudowany moduł nadzoru oferujący funkcje kontrolne uprawnionym użytkownikom programu
  • Moduł Archiwum Zakładowego gotowy do współpracy z nowo tworzonym Centralnym Archiwum Państwowym
  • Moduł "Rezerwacje" umożliwiający w prosty i przejrzysty sposób zarządzanie zasobami rzeczowymi bądź ludzkimi poprzez dokonywanie rezerwacji czasu poszczególnych zasobów będących w dyspozycji danej jednostki,
 • Obsługa korespondecji

  • Rejestrowanie formy elektronicznej dokumentów (skanowanie) oraz rejestrowanie i nadzorowanie obiegu korespondencji wewnętrznej urzędu (pomiędzy pracownikami i komórkami organizacyjnymi)
  • System EZD jest w pełni zintegrowany z serwisem ePUAP2.
   • posiada interfejs umożliwiający automatyczną wysyłkę dokumentów elektronicznych na skrzynkę podawczą ePUAP2
   • system umożliwia automatyczne odbieranie i wysłanie dokumentów elektronicznych (w formacie pliku XML) na skrzynkę podawczą ePUAP-u z pełną ich wizualizacją
   • posiada możliwość „masowej” wysyłki (jednego pisma do wielu adresatów) dokumentów elektronicznych przez ePUAP, dzięki zastosowaniu szybkiej wyszukiwarki możliwe jest błyskawicznie dodawanie kolejnych adresatów,
   • pozwala na automatyczny podpis dokumentów poprzez mechanizmy ePUAP2 (również profil zaufany PZ).
  • Baza nadawców i odbiorców korespondencji
  • Obsługa korespondencji tajnej
  • Inteligentny moduł obiegu faktur z restrykcyjnymi uprawnieniami do ich przeglądania
  • Wielopoziomowa dekretacja wpływającej korespondencji z możliwością niezależnego kierowania oryginałów dokumentów. Każda czynność związana z poszczególnym dokumentem, jest rejestrowana (historia obiegu).
  • Nadawanie poleceń i terminów realizacji związanych z korespondencją oraz ich kontrola
  • Obsługa korespondencji wychodzącej również związanej z korespondencją poprzez ePUAP2• Obsługa korespondencji wychodzącej również związanej z korespondencją poprzez ePUAP2
  • Moduł wysyłki pocztowej, polegający na automatyzacji wysyłki korespondencji np. Pocztą Polską (można wprowadzić cennik dowolnego operatora). Moduł zawiera mechanizm wyliczania kosztów jednostkowych przesyłki jak również i globalnych z uwzględnieniem rodzaju przesyłki, ilości, typu, wagi itp.
  • Moduł pism wewnętrznych umożliwiający swobodne sporządzanie i przesyłanie korespondencji wewnątrz jednostki organizacyjnej
  • Moduł wysyłki mailowej umożliwiający między innymi do automatycznego powiadamiania poprzez maila o zakończeniu konkretnego postępowania administracyjnego oraz umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail do interesanta z dowolnym załącznikiem bezpośrednio z systemu
  • Moduł pocztowy zintegrowany z systemem Poczty Polskiej tzw. Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej w pełni automatyzujący proces sporządzania, nadawania i wysyłania listów poleconych wraz z automatyczną weryfikacją terminów oraz statusów doręczeń (Śledzenie Przesyłek - "Tracking". System EZD umożliwia pobieranie EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru)
  • Moduł obsługi przesyłek nierejestrowanych (osobne zestawienie przesyłek nierejestrowanych jest dostępne tylko w przypadku uruchomionej integracji z usługą e-nadawca Poczty Polskiej
  • e-Doręczenia - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-doreczenia-usluga-rejestrowanego-doreczenia-elektronicznego-w-polsce (usługa uruchomiona zostanie nie później niż 1 stycznia 2024 roku, zgodnie z publikacją komunikatu wydanego przez ministra właściwego),
 • Korespondecja przychodząca

  • Obsługa korespondencji przychodzącej wspomaga pracę kancelarii i sekretariatów oraz umożliwia rejestrowanie i nadzorowanie obiegu korespondencji przychodzącej wewnątrz jednostki
  • importowanie przesyłek elektronicznych w formacie XML zgodnych ze wzorcem ePUAP2
   • automatyczne rozpoznawanie typu wniosku elektronicznego
   • wizualizacja składanych wniosków w XML
  • Rejestrowanie pism wpływających w wielu, dowolnie zdefiniowanych dziennikach (rejestrach) korespondencji wpływającej
  • Rejestracja poczty elektronicznej, faksów
  • Rejestracja i obsługa faktur ustrukturyzowanych,
  • Jednoczesne rejestrowanie korespondencji na wielu stanowiskach pracy
  • Automatyczna numeracja rejestrowanych pism
  • Skanowanie pism i załączników oraz udostępnianie obrazów tych dokumentów pracownikom urzędu, stosownie do ich uprawnień
  • Dołączanie dokumentów w formie dowolnych plików elektronicznych
  • Drukowanie pieczęci wpływu i sygnowanie korespondencji kodem kreskowym QR
  • Identyfikowanie pism przy pomocy czytników kodu kreskowego QR
  • Rejestrowanie załączników do pism
  • Drukowanie potwierdzenia przyjęcia pisma dostarczonego osobiście przez interesanta
  • Klasyfikowanie (kategoryzowanie) pism wg słownika jednostki
  • Obsługa obiegu wewnętrznego korespondencji:
   • wielopoziomowe dekretowanie i przekazywanie pism (oryginałów) do podległych komórek organizacyjnych i pracowników,
   • wycofywanie niewłaściwie zadekretowanej i przekazanej korespondencji,
   • dekretowanie i przekazywanie kopii pism kierowanych „do wiadomości” pracowników i komórek organizacyjnych
   • dołączanie dyspozycji dekretującego pismo w postaci tzw „polecenia decydenta”
  • Automatyczne rejestrowanie historii życia dokumentu od momentu zarejestrowania go w systemie oraz drogi obiegu pomiędzy komórkami organizacyjnymi i pracownikami jednostki oraz czasów zatrzymania
  • Zaawansowane wyszukiwanie akt spraw jak i całych spraw zarejestrowanych w systemie
  • Gromadzenie bazy danych o nadawcach pism i kontrahentach
  • Klasyfikowanie nadawców i kontrahentów
  • Ustalanie terminów rozpatrywania i załatwiania spraw związanych z pismem
  • Zestawianie statystyk i raportów dotyczących korespondencji przychodzącej oraz drukowanie tych raportów
 • Korespondecja wychodząca

  • Rejestrowanie pism wychodzących na każdym stanowisku pracy.
  • Rejestrowanie załączników do pism wychodzących.
  • Automatyczne numerowanie pism.
  • Skanowanie pism i załączników i udostępnianie obrazów tych dokumentów pracownikom.
  • Dołączanie dokumentów w formie plików elektronicznych i skanów.
  • Autoryzowanie i zatwierdzanie treści pism przez osoby uprawnione.
  • Gromadzenie bazy danych o adresatach pism i kontrahentach.
  • Klasyfikowanie adresatów i kontrahentów.
  • Obsługa korespondencji wewnętrznej.
  • Rejestrowanie pism wewnętrznych na każdym stanowisku pracy z załącznikami.
  • Automatyczne numerowanie pism.
  • Kierowanie pism jednocześnie do wielu pracowników i komórek organizacyjnych.
  • System zapewnia możliwość przydzielania zadań samemu sobie oraz innym użytkownikom zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami oraz nadzorowanie terminu i sposobu realizacji.
  • Możliwość jednoznacznego przypisania odpowiedzialności za każdy z dokumentów.
  • Moduł pocztowy zintegrowany z systemem Poczty Polskiej tzw. Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej w pełni automatyzujący proces sporządzania, nadawania i wysyłania listów poleconych wraz z automatyczną weryfikacją terminów oraz statusów doręczeń (Śledzenie Przesyłek - "Tracking". System EZD umożliwia pobieranie EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru).
  • Moduł obsługi przesyłek nierejestrowanych (osobne zestawienie przesyłek nierejestrowanych jest dostępne tylko w przypadku uruchomionej integracji z usługą e-nadawca Poczty Polskiej
 • Prowadzenie spraw

  • System zapewnia ewidencjonowanie i nadzór dokumentów wewnętrznych jednostki.
  • System umożliwia rejestrowanie i prowadzenie spraw wraz z dokumentami związanymi. Stan sprawy oraz terminy jej realizacji mogą być kontrolowane, a opóźnienia sygnalizowane.
  • Sprawy są gromadzone w teczkach i podteczkach wg Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i udostępniane zgodnie z uprawnieniami. Możliwe jest przekazywanie prowadzonych spraw innym pracownikom do dalszego prowadzenia.
  • Poszczególne rejestry dokumentów i spraw posiadają wyszukiwarki pozwalające na precyzyjne odnajdywanie szukanych dokumentów i spraw.
  • Baza danych, w której przechowane są dokumenty może być ograniczona jedynie zasobami sprzętowymi serwera
  • System operacyjny serwera zapewnia kontrolowany dostęp do zasobów bazy danych.
  • System wyposażony jest w mechanizmy dokonujące eksportu wybranych danych do Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi standardami formatu danych oraz zapewnia otwarty interfejs integracji z dowolnym Systemem BIP.
  • • System EZD współpracuje z Elektroniczną Skrzynką Podawczą ePUAP2, Biuletynem Informacji Publicznej (BIP) oraz portalem internetowym eBOI (gmina.eboi3.alfatv.pl) w zakresie osiągnięcia funkcjonalności (załatwianie spraw drogą elektroniczną) np.:
   • o składanie pism i wniosków w formie elektronicznej (za pośrednictwem aktywnego formularza), opatrzonych podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub profilem zaufanym (PZ) ePUAP2,
   • sprawdzanie stanu sprawy poprzez Internet,
   • inne czynności ułatwiające obsługę interesantów.
  • Możliwość pracy z uprawnieniami zastępowanego pracownika
  • Kierownictwo i pracownicy są informowani o zdarzeniach i terminach wynikających z prowadzonych spraw, dokumentów i wykonywanych zadań.
  • System zapewnia graficzną sygnalizację przeterminowanych dokumentów i spraw.
 • Funkcje uzupełniające

  • Dołączanie dowolnych dokumentów do akt sprawy: przesyłek przychodzących i wychodzących, dokumentów wewnętrznych.
  • Obsługa przesyłek nie stanowiących akt sprawy
  • Automatyczna numeracja zakładanych spraw z jednoczesną analizą numerów spraw już istniejących
  • Grupowanie dokumentów tworzonych i rejestrowanych w wyspecjalizowanych modułach w segregatory, teczki i podteczki
  • Klasyfikowanie spraw zgodnie z rzeczowym wykazem akt
  • Modyfikowanie rzeczowego wykazu akt stosownie do potrzeb jednostki poprzez dowolną rozbudowę kategorii
  • Sygnalizowanie terminowości realizacji spraw dla kierownictwa
  • Możliwość bezpośredniego wglądu do każdego dokumentu sprawy (sprawy przeterminowane, zbliżający się termin realizacji itp...)
  • Śledzenie historii przebiegu sprawy wraz z jej metryką od chwili zarejestrowania jej w systemie oraz drogi obiegu dokumentów sprawy pomiędzy komórkami organizacyjnymi i pracownikami
  • Sporządzanie zestawień prowadzonych spraw, statystyk i raportów
  • Przeszukiwanie spraw wg kryteriów definiowanych przez użytkownika
  • Eksportowanie danych o stanie realizacji spraw i ewidencji do Biuletynu Informacji Publicznej danej jednostki
  • Automatyczne numerowanie dokumentów w sprawie i sygnowanie dokumentów numerem sprawy
  • Generowanie nowych dokumentów z poziomu sprawy (przesyłek wychodzących, notatek, pism wewnętrznych itp.)
  • Pomoc kontekstowa, odpowiednia dla każdej roli w systemie
  • Dostęp do instrukcji obsługi i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trybie 24/7 on-line
  • Generowanie kodów kreskowych zgodnych z EAN-128
  • Generowanie nowych dokumentów z poziomu sprawy (przesyłek wychodzących, notatek, pism wewnętrznych itp.)
  • Integracja modułu interesantów z bazą firm Głównego Urzędu Statystycznego, dzięki czemu po podaniu numeru NIP, REGON lub KRS sytem automatycznie pobiera dane teleadresowe jednostki
23.01.2023
 • dodanie nowej usługi ePUAP TpSigning5, umożliwiającej stosowanie nowych rodzajów podpisywania dokumentów
 • możliwość przełączania na usługę ePUAP TpSigning5 (wymaga dodatkowych usprawnień z ePUAP)
 • zunifikowanie listy załączników przy pismach wychodządzych
 • dodanie oznaczeń załączników przy pismach wychodządzych ("do wysłania", "wersja robocza")
 • wprowadzenie kolumny z adresami e-mail na liście interesantów z możliwościa wyszukiwania
06.12.2022
 • udostępniono możliwość konfiguracji skrzynki e-Doręczeń w systemie,
 • wprowadzono automatyczne sprawdzanie nowych pism na skrzynce e-Doręczeń,
 • dodano aktualny cennik usług Poczty Polskiej,
 • odświeżono wygląd wiadomości e-mail wysyłanych bezpośrednio z systemu,
 • dodano wysyłkę pism oznaczonych jako list polecony ZPO,
 • dodano możliwość zmiany interesanta przy cofniętych pismach w Kancelarii,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
15.08.2022
 • zaimplementowano usługą e-Doręczenia - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-doreczenia-usluga-rejestrowanego-doreczenia-elektronicznego-w-polsce (usługa uruchomiona zostanie nie później niż 1 stycznia 2024 roku, zgodnie z publikacją komunikatu wydanego przez ministra właściwego),
 • udostępniono możliwość ostatecznej weryfikacji plików, które mają zostać podpisane elektronicznie i wysłane na adres doręczeń elektronicznych (opcja dostępna jedynie dla roli „Decydent” oraz pracowników posiadających role tzw. „Uprawnionych”),
 • wprowadzono nowe elementy interfejsu graficznego poprawiające tym samym ergonomię całego systemu,
 • "odświeżono" widoki kilku mechanizmów co w konsekwencji przyczyniło się do przejrzystości w prezentowaniu danych,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
15.04.2022
 • udostępniono moduł obsługi przesyłek nierejestrowanych (osobne zestawienie przesyłek nierejestrowanych jest dostępne tylko w przypadku uruchomionej integracji z usługą e-nadawca Poczty Polskiej),
 • "odświeżono" widoki kilku mechanizmów co w konsekwencji przyczyniło się do przejrzystości w prezentowaniu danych,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
03.03.2022
 • wysyłka przez ePUAP bez podpisu profilem zaufanym,
 • modyfikacja XML pisma wychodzącego ze względu na typ adresata,
 • dodana opcja wydruku pism elektronicznych,
 • ujednolicenie prezentacji załączników do pism,
 • dodanie tytułu sprawy do tytułu wiadomości z wysyłaną sprawą,
 • dodanie tytułu pisma do tytułu wiadomości z wysyłanym pismem,
 • usprawnienie czytanie i dodawania notatek do pism/spraw,
 • powiększenie okna z wizualizacja pism elektronicznych,
 • automatyczne uruchomienie wyszukiwarki GUS w przypadku braku NIP w bazie interesantów,
 • ujednolicenie wydruku metryczki sprawy,
 • wysyłanie wiadomości do pracowników danej komórki organizacyjnej,
 • dodanie znaku pisma do listy składów chronologicznych,
 • akceptacja/cofanie przez decydenta/kierownika na poziomie pisma,
 • poprawa wyświetlania przycisków ,
 • poprawa wyświetlania nazwy interesanta jeśli jest firmą/instytucją,
 • poprawa wyświetlania danych interesanta NIP i REGON,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.11.2021
 • wprowadzono możliwość „masowej” wysyłki (jednego pisma do wielu adresatów) dokumentów elektronicznych przez ePUAP, dzięki zastosowaniu szybkiej wyszukiwarki możliwe jest błyskawicznie dodawanie kolejnych adresatów,
 • uaktualniono wizualizację faktur ustrukturyzowanych do najnowszej wersji udostępnionej przez brokerów, dzięki temu system zapewnia dostęp do wszystkich danych zawartych w fakturze,
 • "odświeżono" widoki kilku mechanizmów co w konsekwencji przyczyniło się do przejrzystości w prezentowaniu danych,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
26.07.2021
 • zaimplementowano usługę pobierania i wysyłania tzw. „dużych plików” poprzez ePUAP2 (bez konieczności wcześniejszego logowania się do skrzynki ePUAP2). Obecnie system EZD umożliwia pobranie dokumentów elektronicznych o rozmiarze do 500 MB jak również wysyłanie dokumentów do 50 MB bezpośrednio z naszego oprogramowania,
 • "odświeżono" widoki kilku mechanizmów co w konsekwencji przyczyniło się do przejrzystości w prezentowaniu danych,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
18.03.2021
 • gruntownie przebudowano bazę interesantów dodając dodatkowe pola ułatwiające identyfikację poszczególnych interesantów,
 • "odświeżono" widoki kilku mechanizmów co w konsekwencji przyczyniło się do przejrzystości w prezentowaniu danych,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
23.11.2020
 • udostępniony został nowy mechanizm uploadu danych na serwer, obecny mechanizm posiada możliwość wczytywania bardzo dużych plików bez względu na szybkość łącza oraz umożliwia wznawianie przesyłania danych w dowolnym momencie,
 • przebudowano sposób wyświetlania statystyk dotyczących aktywności pracowników w systemie, jak również poszerzono je o nowe funkcje i udostępniono innym grupom użytkowników,
 • zmodyfikowano mechanizm usuwania użytkowników wprowadzając dodatkowe zabezpieczenia,
 • "odświeżono" widoki kilku mechanizmów co w konsekwencji przyczyniło się do przejrzystości w prezentowaniu danych,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.04.2020
 • poszerzono moduł pocztowy zintegrowany z systemem Poczty Polskiej tzw." Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej " o przesyłki zagraniczne, w pełni automatyzując proces sporządzania, nadawania i wysyłania listów poleconych wraz automatyczną weryfikacją terminów oraz statusów doręczeń (Śledzenie Przesyłek - "Tracking"),
 • zmodyfikowano moduł wiadomości wewnętrznych wprowadzając kilka istotnych ułatwień,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
18.12.2019
 • nowy moduł pocztowy zintegrowany z systemem Poczty Polskiej tzw." Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej " w pełni automatyzujący proces sporządzania, nadawania i wysyłania listów poleconych wraz z automatyczną weryfikacją terminów oraz statusów doręczeń (Śledzenie Przesyłek - "Tracking"), System EZD umożliwia pobieranie EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru),
 • rozszerzono możliwość generowania kodów QR dla dokumentów będących w składach chronologicznych przesyłek przychodzących jak i wychodzących oraz dla składów informatycznych nośników danych pełnych,
 • zmieniono schemat Podpisu Zaufanego w przypadku wniosków o dowód osobisty składanych elektronicznie - zgodnie z informacją otrzymaną od Zespołu Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Ministerstwa Cyfryzacji,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.10.2019
 • samodzielne zarządzanie zdefiniowanymi składami chronologicznymi, które występuję w przypadku przejścia przez jednostkę z systemu tradycyjnego na rzecz systemu w pełni elektronicznego tzw. EZD,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
08.08.2019
 • udostępniono moduł „Rezerwacje” umożliwiający w prosty i przejrzysty sposób zarządzanie zasobami rzeczowymi bądź ludzkimi poprzez dokonywanie rezerwacji czasu poszczególnych zasobów będących w dyspozycji danej jednostki,
 • zmodyfikowano sposób importowania danych dostarczanych poprzez usługi ePUAP2,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
11.07.2019
 • udostępniono pełną integrację systemu EZD z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF) poprzez dowolnie wybranego Brokera (web Brokera PEF). Centralna platforma umożliwia odbieranie i wysyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych. Szczegółowa informacja dot. Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
26.05.2019
 • wprowadzono innowacyjny system przeszukiwania całej bazy interesantów, dzięki któremu można odnaleźć konkretny rekord jedynie po wpisaniu części imienia lub nazwiska,
 • zaktualizowano cennik usług oferowanych przez Pocztę Polską,
 • usprawniono obsługę tzw. "dużych plików - do 500 MB" doręczanych poprzez elektroniczne formularze ePUAP2,
 • zmodyfikowano sposób zapisu nazw plików podpisywanych podpisem elektronicznym i bezpośrednio wysyłanych z systemu EZD poprzez zintegrowaną usługę ePUAP2 (zmiana dot. ilości znaków w nazwie pliku oraz zamiany znaków diakrytycznych),
 • zaimplementowano nowe biblioteki odpowiedzialne za generowania kodów QR i kodów kreskowych GS1-128 (EAN128),
 • dodano nowy typ przesyłki przychodzącej tj. "Wniosek o udzielenie informacji publicznej (WIP)",
 • zmodyfikowano sposób agregacji danych dostępnych z panelu administracyjnego systemu EZD,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
22.02.2019
 • rozbudowano moduł pocztowy o dodatkową funkcję umożliwiającą automatyczne oznaczanie przesyłek rejestrowanych za pomocą czytnika kodów kreskowych,
 • zintegrowano system EZD z systemem Poczty Polskiej tzw. "Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej", częściowo automatyzując tym samym proces sporządzania, wysyłania i monitorowania przesyłek pocztowych,
 • zunifikowano mechanizmy umożliwiające przyjmowanie faktur elektronicznych (tzw. ustrukturyzowanych e-faktur, których obowiązek przyjmowania wchodzi w życie od 18.04.2019r.)
 • rozbudowano obsługę korespondencji tajnej o pisma wychodzące (dostępne tylko dla konkretnych osób realizujących sprawę jak również dla bezpośredniego przełożonego),
 • uaktualniono schemat XML pisma wychodzącego do najnowszego wzorca opublikowanego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD),
 • wprowadzono nowe wzorce (RegExr) analizy numeru sprawy,
 • wyłączono możliwość dekretacji pism dla administratorów systemu,
 • wprowadzono dodatkowe mechanizmy zabezpieczające przed niepożądanymi działaniami użytkowników,
 • zmodyfikowano kod źródłowy odpowiadający za weryfikację poprawności parsowania dokumentów automatycznie pobieranych ze skrzynek podawczych ePUAP,
 • wprowadzono analizę i korektę zgodności z UTF na każdym etapie dodawania sprawy
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
24.12.2018
 • wprowadzono mechanizmy umożliwiające przyjmowanie faktur elektronicznych (tzw. ustrukturyzowanych e-faktur, których obowiązek przyjmowania wchodzi w życie od 18.04.2019r.), jak również w sposób tradycyjny z uwzględnieniem pól na kwoty i nr faktur VAT
 • zmodyfikowano mechanizm eksportu danych do popularnych formatów: Excel, PDF, CSV dla każdej z występujących ról w systemie (dot. listy użytkowników i komórek organizacyjnych, książki podawczej i wielu innych miejscach)
 • umożliwiono edycję tytułu pisma pracownikowi, który je otrzymał w celu dalszego procedowania
 • uzupełniono rodzaje pism o fakturę korygującą i fakturę proforma
 • zmodyfikowano moduł faktur umożliwiając jednocześnie "Dysponentowi Faktury" na edycję pól dotyczących: nr faktury, opisu oraz daty płatności
 • zaimplementowano nowy moduł integracji z popularnymi systemami dziedzinowymi (Moduł Integracja)
 • wprowadzono dodatkowo zabezpieczenia przed próbą przyjęcia niewłaściwie zakodowanych dokumentów z ePUAP
 • zmodyfikowaliśmy kody źródłowe systemu, dostosowując jednocześnie całość oprogramowania do nowoczesnego PHP7
 • zmodyfikowaliśmy biblioteki Javascipt i jQuery do najnowszych wersji
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
31.05.2018
 • zmodyfikowaliśmy kody źródłowe systemu, dostosowując jednocześnie całość oprogramowania do nowoczesnego PHP7
 • zaktualizowalismy biblioteki tworzenia PDF i wydruków
 • zaktualizowaliśmy biblioteki dostępu do bazy danych ADODB
 • zaktualizowaliśmy biblioteki odpowiadające za generowanie Designu
 • zaktualizowaliśmy informację dot. wydawania certyfikatów przez Ministerstwo Cyfryzacji niezbędnych do integracji systemu z ePUAPem oraz do zapewnienia bezpieczeństwa wymiany informacji
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.11.2017
 • wprowadziliśmy możliwość edycji i usuwania notatek
 • umożliwiliśmy tworzenie notatek ukrytych z funkcją udostępniania ich konkretnym osobom
 • zaimplementowaliśmy integrację modułu interesantów z bazą firm Głównego Urzędu Statystycznego, dzięki czemu po podaniu numeru NIP, REGON lub KRS sytem automatycznie pobiera dane teleadresowe jednostki
 • dodaliśmy samoczynne aktualizowanie informacji liczbowych o zasobach na ekranie startowym (bez konieczności przeładowywania strony)
 • usprawniliśmy moduł statystyk terminowości w roli "Decydent"
 • rozszerzyliśmy rodzaje statustów pracowników o informujące między innymi o urlopach/zwolnieniach
 • zaktualizowaliśmy dokumentację systemową.
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.07.2017
 • wprowadzono nowy interfejs graficzny, który jest w pełni responsywny i kompatybilny ze wszystkimi najnowocześniejszymi platformami i systemami: Windows, Linux, iOS, macOS i Android.
 • zmodyfikowano sposób wydruków, co pozwoliło na uzyskanie większej uniwersalności, bez względu na używany system operacyjny
 • umożliwiono dodawanie zagranicznych kodów pocztowych
 • ulepszono działanie wyszukiwarek pism i spraw
 • zoptymalizowano mechanizm wyświetlania archiwum Pocztowych Książek Nadawczych - dodano podział na lata i miesiące
 • ujednolicono nazewnictwo stosowane w systemie
 • przebudowano dokumentację systemową, z naciskiem na większą przejrzystość i prostotę używania oraz dostępność z poziomu różnych platform i systemów
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.06.2017
 • uaktualniono WEBSERWIS systemu EZD do najnowszej dostępnej wersji, udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji w zakresie ePUAP2 i Profilu Zaufanego odpowiedzialnego za prawidłowe działanie API (np. SSO SAML, wysyłanie/odbiór dokumentów, walidacja podpisów dokumentów, podpisywanie PZ),
 • zmodyfikowano procesy odpowiedzialne za komunikację systemu EZD ze skrzynką podawczą ePUAP2 w zakresie stabilności połączenia, zabezpieczając przed zerwaniem lub zawieszeniem połączenia po stronie ePUAP2,
 • uaktualniono informacje w zakresie sposobu uzyskiwania certyfikatów serwerowych niezbędnych do integracji systemu EZD ze skrzynką podawczą ePUAP2 w związku ze zmianą wystawcy certyfikatów na Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.,
 • zaktualizowano kod źródłowy systemu EZD w celu dostosowania do wymogów PHP 5.6 oraz Debian 8 “jessie”,
 • zmodyfikowano sposób wyświetlania plików .pdf (Adobe Acrobat Reader),
 • zaktualizowano dokumentację systemową.
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.01.2017
 • uszczegółowiono statystyki w zakresie ilości zrealizowanych pism i spraw w jednostce
 • dodano możliwość oznaczania pisma jako wysłane (np. za pomocą faksu) dla poszczególnych ról w systemie e-OBIEGU, tj. Urzędnik, Naczelnik oraz Referent
 • wprowadzono obsługę korespondencji tajnej (dostępnej tylko dla konretnych osób realizujących sprawę jak również dla bezpośredniego przełożonego)
 • usprawniono pracę związaną z oznaczaniem dostarczonych dokumentów również w wersji papierowej
 • dodano informację dot. zmian w strukturze organizacyjnej jednostki
 • zaktualizowano obiektową warstwę dostępu (DataBase Abstraction Layer - DBAL) do najnowszej wersji dzięki czemu znacząco wzrosła szybkość dostępu do danych
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
17.10.2016
 • dostosowano system EZD do potrzeb nowego systemu informatycznego Profilu Zaufanego (PZ) wyodrębnionego z ePUAP2,
 • uszczegółowiono instrukcję dot. wysyłania dokumentów elektronicznych poprzez ePUAP2 z wykorzystaniem nowego Profilu Zaufanego (PZ),
 • dodano weryfikację wraz z wyświetleniem informacji dot. podpisu elektronicznego w dokumentach opatrzonych Profilem Zaufanym (PZ),
 • wprowadzono dodatkową weryfikację komunikacji pomiędzy systemem e-OBIEG a ePUAP2,
 • usprawniono pracę działania modułów dot. przesyłania wiadomości wewnątrz systemu e-OBIEG oraz dodawania pisma w kancelarii,
 • zaktualizowano dokumentację systemową,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
08.08.2016r
 • dodano obsługę tzw. "dużych plików" ePUAP2 czyli umożliwiono odbieranie plików o rozmiarze do 500 MB przesyłanych nowym interfejsem ePUAP2,
 • dostosowano parsowanie plików pobieranych z ePUAP2 oraz innych elementów dot. komunikacji związanych z działaniem WEBSERVICE (zgodnie z paczką poprawek ePUAP2 z dnia 16.07.2016r.),
 • zmodyfikowano działanie kalendarzy podczas dekretowania dokumentów,
 • unowocześniono proces generowania oraz pobierania licencji niezbędnej do prawidłowego działania systemu EZD,
 • zaktualizowano dokumentację systemową,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.06.2016r
 • dla dokumentów pobieranych ze skrzynek podawczych ePUAP2 zastosowano nowe wzory parsowania wykorzystujące technologię schematów XPath,
 • wprowadzono nowe opcje parsowania dot. wszystkich dokumentów tożsamości pobieranych ze skrzynek podawczych ePUAP2,
 • dodano możliwość ustalania planowanych terminów realizacji przesyłek w wielu dokumentach naraz w roli Naczelnik Uprawniony,
 • cały system został zmigrowany z systemu kontroli wersji SVN (Subversion) na nowoczesny system kontroli zmian GIT,
 • zaktualizowano dokumentację systemową.
21.03.2016r
 • dodano informację o szczegółach podpisu elektronicznego zaszytego w plikach XML przesyłanych przez ePUAP2,
 • uaktualniono cennik usług Poczty Polskiej,
 • dodano ścieżkę szybkiego dostępu do poszczególnych funkcji w systemie,
 • wprowadzono datę wszczęcia sprawy z urzędu, tj. datę związaną z doręczeniem zawiadomienia,
 • zmodyfikowano system zabezpieczeń systemu uniemożliwiając włączenie dodatkowej funkcji jako kierownika komórki organizacyjnej w roli "Decydent", w przypadku istnienia już konkretnego pracownika będącego kierownikiem tej komórki,,
 • uproszczono metodę dekretacji pism,
 • zaktualizowano biblioteki odpowiadające za łączenie się systemu EZD z ePUAP2 podążając za zmianami protokołów komunikacji,
 • zaktualizowano biblioteki podpisywania i szyfrowania koperty SOAP,
 • zaktualizowano biblioteki SMARTY w celu podniesienia bezpieczeństwa i wydajności całego systemu EZD
 • zaktualizowano dokumentację systemową,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
31.12.2015r
 • zmodyfikowano i uproszczono sposób przyjmowania nowych przesyłek do systemu,
 • dodano funkcję "kopiowania" (klonowania) niezadekretowanych pism,
 • rozbudowano rolę "Decydenta" umożliwiając jednocześnie pełnienie funkcji Kierownika komórki organizacyjnej,
 • dostosowano system e-OBIEGU do nowych rozwiazań jakie w ostatnim czasie udostępnił ePUAP2,
 • wprowadzono dodatkową weryfikację poprawności pobieranych pism z ePUAP2,
 • zmodyfikowano sposób obliczania dni roboczych niezbędnych do prawidłowego wyliczania terminu realizacji sprawy (system również uwzględnia dodatkowe dni wolne od pracy wprowadzane przez Administratora systemu),
 • zaktualizowano dokumentację systemową,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
15.09.2015r
 • zmodyfikowano moduł Archiwum Zakładowego przygotowując jednocześnie system do współpracy z nowo tworzonym Centralnym Archiwum Państwowym,
 • opracowano i wdrożono nowy układ wszystkich tabel zastępując dotychczasowe - tabele wyposażono w nowe zaawansowane filtry niezbędne do agregacji danych,
 • udostępniono możliwość wyszukiwania pisma poprzez znak pisma zewnętrznego,
 • wprowadzono wyświetlanie adresu skrytki podawczej ePUAP na każdym kroku podczas dodawania nowego pisma,
 • umożliwiono edytowanie tytułu pisma przez wszystkich pracowników,
 • zmodyfikowano nazewnictwo związane z absencją pracownika,
 • zoptymalizowano szablony html interfejsu końcowego użytkownika,
 • zaktualizowano biblioteki systemowe i skrypty do najnowych możliwych wersji (smarty,jquery i inne)
 • zaktualizowano dokumentację systemową,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.04.2015r
 • stworzono nowy moduł pism wewnętrznych umożliwiający swobodne sporządzanie i przesyłanie korespondencji wewnątrz jednostki organizacyjnej
 • dodano nowe kategorie pism wewnętrznych wraz z nowoczesną wyszukiwarką
 • stworzono uniwersalny WEBSERWIS umożliwiający w stosunkowo szybki sposób zintegrować dowolny system dziedzinowy z system e-OBIEG
 • zmodyfikowano dostęp do edycji wszystkich metadanych dokumentów / spraw
 • zmodyfikowano rejestr pism wewnętrznych zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • dodano nową funkcjonalność "zaznacz wszystko", dzięki której można podczas operacji (dekretacji, zatwierdzaniu) zaznaczać wiele pism jednocześnie
 • zaktualizowano mechanizmy odpowiedzialne za integrację systemu EZD ze skrzynką podawczą EPUAP
 • zaktualizowano dokumentację systemową,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.02.2015r
 • utworzono dodatkowe funkcje integracji z ePUAP zapobiegające dublowaniu plików oraz wprowadzono specjalne mechanizmy sprawdzające poprawność wysyłki plików
 • ulepszono funkcjonalność wysyłki przez ePUAP w trybie doręczenia KPA
 • zmodernizowano panel obsługi struktury komórek organizacyjnych, wprowadzając dodatkowe zabezpieczenia uniemożliwiając popełnianie najczęstszych błędów Administratorów systemu
 • przekonstruowano mechanizm wizualizacji XML dodając nowe dokumenty oraz zestawy znaków
 • wprowadzono drobne poprawki i ulepszenia systemowe,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.12.2014r
 • dodano dodatkowe funkcje rozpoznawania tytułow z dokumentow ePUAP
 • ulepszono funkcjonalność wysyłki przez ePUAP w trybie doręczenia KPA
 • dodano pole z adresem skrytki ePUAP do przesyłek wychodzących,
 • dodano mechanizm normalizujący nietypowe nazwy plików
 • uzupełniono dokumentację systemową,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.11.2014r
 • moduł wysyłki mailowej (opcjonalny), umożliwiający między innymi do automatycznego powiadamiania poprzez maila o zakończeniu konkretnego postępowania administracyjnego oraz umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail do interesanta z dowolnym załącznikiem bezpośrednio z systemu,
 • dodano nowy certyfikat ROOT CA ważny do 2044 roku,
 • przeprowadzono optymalizację systemu oraz usunięto niepotrzebne funkcje,
 • zmodyfikowano mechanizmy odpowiedzialne za pobieranie plików przez system, tak aby współpracowały z najnowsyzmi wersjami wszystkich podstawowych przeglądarek (IE,Firefox, Chrome, Opera),
 • zmieniono ekran informacji o braku uwierzytelnia (dodano dokumentację wspomagającą instalację systemu na stanowisku pracy),
 • uzupełniono dokumentację użytkownika,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.09.2014r
 • w pełni dostosowano system do wymagań PHP 5.5 oraz PostgreSQL 9,
 • dokonano zmiany systemu obsługi baz danych na bardziej wydajną bibliotekę ADODB prekompilowaną na serwerze,
 • przeprowadzono optymalizację systemu oraz usunięto niepotrzebne funkcje,
 • zmieniono zabezpieczenia podczas usuwania pracowników w panelu administracyjnym,
 • wprowadzono zmiany w module dodawania interesanta (dodano weryfikację danych, usuwane są tzw. niedrukowane znaki),
 • przeprowadzono optymalizację systemu,
 • wprowadzono zabezpieczenie polegające na przyjmowaniu niestandardowych znaków w tytułach pism,
 • zabezpieczono system przed błędami generowanymi przez ePUAP (np. brak tytułu, błędne dane itp.),
 • zmieniono uprawnienia wznawiania spraw,
 • uzupełniono dokumentację użytkownika.
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
14.02.2014r
 • dodano możliwość przydzielania zastępstw przez Decydentów w przypadku absencji nieplanowanych,
 • dodano możliwość uzupełnienia adresu korespondencyjnego u interesanta,
 • dodano możliwość oznaczenia firmy jako filii (oddziału),
 • urzędnik od ręki może dodać nową przesyłkę przychodzącą,
 • dodano możliwość przypisywania nowych przesyłek wpływających do spraw zarchiwizowanych,
 • uzupełniono nowe ceny przesyłek pocztowych zgodnie z cennikiem PP 01.02.2014,
 • dodano wyświetlanie daty odwołania certyfikatów w panelu administracyjnym,
 • zmieniono sposób prezentowania informacji odnośnie podległości poszczególnych komórek organizacyjnych jak również samych pracowników,
 • uzupełniono dokumentację użytkownika,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
05.11.2013r
 • udostępniono nowy system podpisu przesyłek wychodzących oparty na mechanizmach uwierzytelnienia platformy ePUAP, umożliwiając podpisanie dokumentu elektronicznego certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym bezpośrednio poprzez dowolną przeglądarkę internetową,
 • uzupełniono dokumentację użytkownika,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.09.2013r
 • wprowadzono modyfikacje w module ePUAP, polegające na dostosowaniu systemu e-OBIEG do zmian wynikających z uruchomienia nowego webserwisu przez e-PUAP,
 • wprowadzono dodatkowo mechanizmy wspomagające pobieranie dokumentów elektronicznych ze skrzynki e-PUAP w przypadkach zrywania połączenia internetowego,
 • udostępniono możliwość prowadzenia równolegle kilku aktywnych pocztowych książek nadawczych,
 • umożliwiono przypisywania przesyłek do spraw w archiwum,
 • wyświetlono ilość spraw do korekty na ekranie startowym w roli Naczelnik,
 • uproszczono wysyłanie dokumentów (pism) do opinii, również między komórkami organizacyjnymi funkcjonującymi w danej jednostce,
 • zoptymalizowano sposób dekretacji pism na poszczególne komórki organizacyjne,
 • zmodyfikowano zatwierdzanie pism w roli Naczelnika,
 • uproszczono sposób dekretacji pism na poszczególne komórki organizacyjne z jednoczesną jego automatyzacją,
 • zmodyfikowano sposób działania kalendarzy przy tworzeniach raportów okresowych,
 • wprowadzono modyfikacje systemowe na podstawie przesłanych propozycji zmian przez użytkowników końcowych,
 • zmodyfikowano system generowania numerów spraw oraz wprowadzono zabezpieczenia przed niewłaściwym działaniem użytkowników systemu,
 • zaktualizowano dokumentację użytkownika,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
08.03.2013r
 • umożliwiono dodawanie nowych danych teleadresowych nadawców z "ręki" do niezależnej pocztowej książki nadawczej,
 • zaktualizowano dokumentację użytkownika,
 • umożliwiono przyjmowanie nowych przesyłek bezpośrednio przez naczelników i referentów - funkcja dostępna po uaktywnieniu jej w panelu administracyjnym systemu,
 • wprowadzono nowy mechanizm dot. sprawdzania jak również proponowania kolejnego numeru sprawy w ramach tzw. Teczki,
 • wprowadzono nową opcję wyszukiwania danych tj. po zawartości pola "Opis" w spisie pism/spraw,
 • zmodyfikowano wyszukiwanie oraz drukowanie Teczki Spraw (i podteczek),
 • stworzenie nowych funkcji niezbędnych do przetwarzania elementów akt sprawy niebędące przesyłkami,
 • wprowadzono nowy moduł dekretacji przesyłek wpływających uwzględniający możliwość opcjonalnego przesłania przesyłki "Do wiadomości" do innych komórek organizacyjnych - jednocześnie wyłączona została opcja "Klonuj" u Decydenta,
 • zmodyfikowano funkcję udostępniania przesyłek do wiadomości (stosowaną w przypadku koniecznej współpracy innych komórek organizacyjnych z komórką merytorycznie odpowiedzialną za sprawę),
 • stworzono możliwość dodawania dokumentów do spraw zakończonych i zarchiwizowanych bez konieczności wznawiania spraw (dodawanie dokumentów możliwe jest jedynie do chwili przekazania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego),
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
30.11.2012r
 • nowy moduł wysyłki pocztowej, polegający na automatyzacji wysyłki korespondencji np.Pocztę Polską (można wprowadzić cennik dowolnego operatora). Moduł zawiera mechanizm wyliczania kosztów jednostkowych przesyłki jak również i globalnych z uwzględnieniem rodzaju przesyłki, ilości, typu, wagi itp.
 • dodano system obsługi tabel (kopiowanie, export do excela, zapis do PDF, wydruk)
 • zaktualizowano dokumentację użytkownika.
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.11.2012r
 • system generuje UPP przy wysyłaniu przez ePUAP na adresy instytucji (m.i Urzędu Wojewódzkiego),
 • w systemie oddzielono fizycznie, logicznie pisma (przesyłki,akta sprawy) od spraw dzięki czemu uzyskano przejrzystą strukturę, dzięki czemu umożliwiono dodanie w kolejnych wersjach pełnej obsługi archiwizacji oraz udostępniania pełnej sprawy lub tylko części jej akt oraz automatyczna publikacje na Biuletynie Informacji Publicznej,
 • ostatecznie zablokowano możliwość wprowadzania spraw, którym użytkownik celowo nie nadawał znaku sprawy jak również nie przypisywał odpowiedniej kategorii z jRWA
 • system automatycznie zapisuje pełne metadane zgodnie z najnowszymi wymaganiami,
 • dodano nowe pola charakteryzujące przesyłki, między innymi: sposób dostarczenia, rodzaj dostępu czy typu dokumentu,
 • dodano słowniki rodzajów dokumentów, rodzajów wysyłki i praw dostępów,
 • zmodyfikowano system aby dodatkowo były zapisywane oprócz pełnej historii dokumentu / sprawy również wszelkie zmiany w systemie wraz z pełną ścieżkę obiegu sprawy / konkretnego dokumentu,
 • zmodyfikowano nazewnictwo w systemie, tak aby było zgodne z instrukcją kancelaryjną oraz wszystkimi najnowszymi rozporządzeniami,
 • w pełni został przepisany kod programu na OOP (ang. object-oriented programming) dzięki czemu system będzie działał wydajniej i stabilniej,
 • dodano nowy rewolucyjny system dostępu do bazy danych częściowo skompilowany i obsługiwany natywnie przez serwer Linux dzięki czemu baza będzie pracowała znacznie wydajniej oraz będzie mogła obsłużyć większe ilości danych, nawet tabel o rozmiarach do 32 TB czy rozmiaru dla rzędu do 1.6 TB lub rozmiaru pola do 1 GB
 • zmodyfikowano system automatycznej wysyłki dokumentu elektronicznego poprzez skrzynkę e-PUAP bezpośrednio przez system e-OBIEGU w taki sposób aby system działał prawidłowo nawet przy bardzo wolnych łączach internetowych, jak również w przypadku przeciążenia pracy serwerów ePUAP gdzie następuje długie oczekiwanie na odpowiedź z ePUAP-u
 • dodano możliwość szybkiego podejrzenia wszystkich akt spraw w danej sprawie,
 • przy przyjmowaniu dokumentu z ePUAP przy braku identyfikatorów (PESEL,REGON,NIP) system doposowuje interesanta lub instytucje po adresie skrzynki ePUAP,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.08.2012r
 • zmodyfikowano sposób wysyłki dokumentu elektronicznego z systemu e-OBIEG na skrzynkę podawczą ePUAP, w celu automatycznego otrzymywania potwierdzenia doręczenia dokumentu tzw. UPD (urzędowe poświadczenie doręczenia - tj. zwrotnego potwierdzenia odbioru)
 • wprowadzono kod QR (dwuwymiarowy kod kreskowy) dla każdej przesyłki wpływającej jak i wychodzącej umożliwiający szybkie skanowanie pism przez urzędników oraz jak również sprawdzenie stanu sprawy przez interesantów
 • zaktualizowano dokumentację techniczną,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
25.06.2012r
 • Stworzono nową wyszukiwarkę tj. "Pełna Wyszukiwarka" – umożliwiającą w prosty sposób odnaleźć w jednym miejscu wszystkie: pisma, sprawy, pisma w sprawie oraz faktury (łącznie z archiwum),
 • Dodano nowy rewolucyjny sposób wyświetlania: pism / spraw / pism w sprawie / faktur – wyszukiwanie "w locie po dowolnym polu",
 • Zmodernizowano sposób wyświetlania pism w sprawie – utworzono podział na pisma przychodzące jak i również wychodzące oraz dodano możliwość przeszukiwania dokumentów przez dowolne pole poprzez nowy rodzaj wyszukiwarki
 • W pismach w sprawie dodano informację o stanie pisma tj. do wysyłki / wysłane,
 • Przy dekretacji pisma dodano możliwość sortowania / wyszukiwania po osobie wprowadzającej dokumenty,
 • Dodano szybki wybór interesanta przy dodawaniu nowego pisma,
 • Dodano możliwość edycji danych jak również zmiany terminu przyjęcia pisma przed faktem jego dekretacją,
 • Uzupełniono zapisy dot. wykonywania dodatkowych czynności w systemie e-Obieg, jak również są one wyświetlane do historii obiegu pisma /sprawy,
 • Zmodyfikowano wyświetlane informacje dotyczące wysłania pisma w sprawie / przypisania pisma do sprawy w metryczne sprawy,
 • Dokonano korekt metryczki dokumentu odnośnie formy graficznej,
 • Zoptymalizowano moduł pism wychodzących oraz dostosowano do wymogów najnowszej instrukcji kancelaryjnej,
 • Podczas tworzeniu pisma w sprawie proponowany jest automatycznie tytuł pisma,
 • Wprowadzono dodatkowe funkcje dot. obsługi faktur dla Decydenta jako kierownika komórki organizacyjnej,
 • Dodano pisma "oczekujące na wysyłkę",
 • Dodano możliwość zmiany opisu pisma / sprawy na stanowisku,
 • Dodano wyświetlanie tytułu teczki w spisie spraw,
 • Dodano informację "od kogo" jest dane pismo w spisie spraw,
 • Dodano informację o cofnięciu faktury u Dysponenta Faktur,
 • Zmodernizowano przypisywanie pism do sprawy, między innymi wprowadzono sortowanie spraw od najmłodszych,
 • Pismo w sprawie przejmuje datę realizacji sprawy,
 • Dodano możliwość zmiany daty dla pism u kierowników komórek oraz referentów,
 • Dodano możliwość wysłania pisma wychodzącego do akceptacji przełożonego,
 • W liście interesantów uporządkowano dane według nazwiska i imienia a nie według imienia i nazwiska,
 • Przy dodawaniu interesanta kod pocztowy nie jest sprawdzany ani wymagany dla interesantów spoza granicy Polski,
 • Dodano sortowanie po nazwisku w zastępstwach,
 • Ukryto numer pisma który jest proponowany a nie ostateczny,
 • Zmiana formatu daty w wiadomościach (dodane sortowanie i wyszukiwanie),
 • Dodano wygodny kalendarzyk przy dekretacji faktur,
 • Domyślnie została uruchomiona możliwość zakładania nowych spraw przez kierowników komórek oraz referentów (do wyłączenia w panelu administracyjnym)
 • W panelu administracyjnym dodano informację o ilości pism/spraw jakie są w toku załatwiania przez daną komórkę organizacyjną a także wprowadzono zabezpieczenie polegające na braku możliwości usunięcia komórki /pracownika bez wcześniejszym przedekretowaniu pism / spraw znajdujących w danej komórce organizacyjnej,
 • Dodano możliwość wyczyszczenia plików tymczasowych oraz ponowne pobranie licencji w panelu administracyjnym,
 • Dodano funkcje poprawiającą nazwę pliku w przypadku nazwy z niedozwolonymi znakami lub przekraczającej długość 500 znaków,
 • Wprowadzono poprawki systemowe oraz utworzono duża ilość tzw. dymków z podpowiedziami,
 • Dodano "inteligentny" system rozpoznawania pismo/sprawa oraz praw dostępu,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.02.2012r
 • zablokowano możliwość nadawania znaków spraw w innych formatach niż wynika to z zapisów w obowiązującej instrukcji kancelaryjnej,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
30.12.2011r
 • usprawniono sposób dodawania załączników do pism,
 • wprowadzono możliwość zmiany interesanta bezpośrednio po przyjęciu pisma w Kancelarii,
 • dodano tzw. "Metrykę sprawy" zgodnie z nowelizowanym kodeksem postępowania administracyjnego oraz ustawy ordynacji podatkowej (zgodnie z Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1100 - z dnia 15 lipca 2011r.) - Ustawa wchodzi w życie od 07.03.2012r.,
 • w roli Decydenta wprowadzono wyróżnienie w postaci informacji w kolorze czerwonym o "cofnięciu pisma",
 • zmieniono system wyboru daty we wszystkich raportach i dekretacjach,
 • dodano możliwość sortowania po dacie wpłynięcia w liście pism/sprawa danego interesanta,
 • zaktualizowano dokumentację techniczną,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
21.11.2011r
 • zaktualizowano loader ionCube PHP Encoder do najnowszej wersji
 • zaktualizowano dokumentację techniczną,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
7.11.2011r
 • całkowicie przebudowano bazę interesantów, dzięki czemu zarządzanie danymi stało się szybsze i łatwiejsze,
 • w bazie interesantów stworzono nową wyszukiwarkę umożliwiającą jednoczesne przeszukiwanie danych po wszystkich polach, dodatkowo stworzono nowy sposób prezentacji danych z możliwością ich dowolnego sortowania,
 • całkowicie przebudowano sposób prezentacji danych w ARCHIWUM a także uruchomiono nową wyszukiwarkę, jednocześnie stworzono możliwość sortowanie po wszystkich dostępnych kolumnach,
 • ujednolicono wygląd, wprowadzono zmiany w stylach, dodano nowe „guziki” oraz zastosowano nową czcionkę dzięki czemu system jest bardziej przejrzysty i intuicyjny w codziennym użytkowaniu,
 • w wyszukiwarce zaawansowanej dodano automatyczny system podpowiedzi nazwisk pracowników jak również nazwy komórki organizacyjnej – wystarczy zacząć wpisywać początkową wartość aby wyświetliły się dane spełniające wpisany warunek,
 • przy wznawianiu sprawy znajdującej się w ARCHIWUM czas załatwienia zostaje przedłużony automatycznie o 30 dni licząc od dnia wznowienia,
 • wprowadzono szybki i prosty sposób przeglądania załączników załączonych do konkretnego pisma czy sprawy,
 • przebudowano moduł wiadomości, dzięki czemu dodano kilka nowych opcji między innymi automatyczną odpowiedź na otrzymaną wiadomość, w pismach na stanowiskach oraz sprawach w toku dodano kolumnę z nazwą pracownika / komórki organizacyjnej,
 • w historii obiegu dodano szczegółową informację o dokonaniu przez kancelarię predekretacji pisma na komórkę organizacyjną,
 • wprowadzono nowy sposób przeglądania załączników – bezpośrednio w oknie podglądu, zmieniono również sposób pobierania załączników bez konieczności otwierania nowej karty,
 • z wykazu pism usunięto sprawy (nadal można je wyświetlić w kategorii „Sprawy” lub poprzez wyszukiwarkę zaawansowaną),
 • zmodyfikowano rolę Decydenta w części związanej z wyświetlaniem się danych jako Naczelnika komórki. W obecnej wersji systemu w pismach i sprawach własnych znajdują się tylko dokumenty, które zostały skierowane osobiście do Naczelnika komórki organizacyjnej. Dodatkowo zmieniono opcję zakończ do akceptacji na zakończ ostatecznie,
 • w roli Dysponenta Faktur wprowadzono sortowanie danych po wszystkich dostępnych kolumnach,
 • wprowadzono dodatkowe nagłówki do każdego pisma, sprawy, pisma w sprawie czy faktury z informacją o typie i numerze w celu szybkiej identyfikacji,
 • przebudowano rolę „Referenta” w celu wyświetlania się spraw zrealizowanych w tzw. podreferatach,
 • w obecnej wersji systemu „Decydent” ma wyłączoną możliwość dekretacji faktur (dot. tylko sytuacji w której jest w systemie uruchomiony moduł faktur), dekretacja faktur odbywa sie tylko poprzez rolę „Dysponenta Faktur”
 • zreorganizowano system poprzez przeniesienie na nową, szybszą bibliotekę SMARTY zgodny z najnowszymi wersjami PHP i apache
 • inne drobne zmiany systemowe,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
12.08.2011r
 • dostosowanie systemu e-OBIEG w związku z udostępnieniem przez MSWiA nowej wersji skrzynki podawczej ePUAP2 (zmieniającą dotychczasową funkcjonalność skrzynki podawczej) oraz nowej wersji pisma ogólnego,
 • dostosowaniem systemu do wymogów postawionych przez MSWiA związanych za zmianą protokołu SSLv2 na protokół SSLv3 niezbędnego do komunikacji systemu e-Obieg z ePUAP,
 • inne drobne zmiany systemowe,
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.07.2011r
 • Usprawniono wysyłkę dokumentów na zewnątrz jednostki,
 • Dodano możliwość wyciąganie załączników ze wszystkich formularzy e-PUAP,
 • Inne drobne zmiany systemowe,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.07.2011r
 • Usprawniono wyświetlanie spraw i pism przy dużej ilości rekordów (serwer wysyła dane w małych paczkach, dzięki czemu możemy wyświetlić nawet 50 000 rekordów i więcej),
 • Dodano zapamiętywanie przeglądanych stron oraz stworzono nową metodę sortowania przy wyświetlaniu rekordów,
 • Inne drobne zmiany systemowe,
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
30.05.2011r
 • Usprawniono wyświetlanie spraw w archiwum przy dużej ilości rekordów,
 • Zmodyfikowano wyświetlanie list pism i spraw w przeglądarce Firefox,
 • Przy wysyłaniu wiadomości do wszystkich system obecnie pomija pracowników usuniętych,
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
05.05.2011r
 • Zmodyfikowano sposób rozróżniania spraw, pism, pism w sprawie oraz faktur poprzez wprowadzenie nowych symboli graficznych:
  • dla sprawy
  • dla pisma
  • dla pisma w sprawie
  • dla faktur
 • Stworzono interfejs umożliwiający automatyczną wysyłkę dokumentów elektronicznych na skrzynkę podawczą ePUAP, tym samym system e-OBIEG został w pełni zintegrowany z serwisem ePUAP. - obecnie system umożliwia odbieranie jak również automatyczne wysłanie dokumentów elektronicznych (w formacie pliku XML) na skrzynkę podawczą ePUAP-u z pełną ich wizualizacją.
 • Poprawiono w systemie działanie stronicowania w jednej ról tj. Decydencie w zakładce oczekujące na zatwierdzenie,
 • Wprowadzono nową szatę graficzną w systemie e-OBIEG, dzięki której dane są bardziej przejrzyste,
 • Wprowadzono do systemu nową funkcjonalność odpowiedzialną za sortowanie i wyszukiwanie danych, obecnie prawie wszystkie dane zebrane w systemie można w dowolny sposób sortować i wyszukiwać,
 • Utworzono w roli Decydent zakładkę Pisma Własne umożliwiając jednocześnie dekretację pism samemu sobie,
 • Zmieniono system prezentacji danych we wszystkich raportach w celu zoptymalizowania czasu i zajętości serwera,
 • Poprawiono opcję KLONOWANIA PISM u Decydenta,
 • Podczas pobrania dokumentu elektronicznego ze skrzynki podawczej e-PUAP następuje automatyczne zapisanie wszystkich danych petenta w bazie interesanta w systemie e-OBIEG,
 • Dodano wizualizację UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) w Kancelarii
 • Uaktualniono dane wydruku związanego z wysyłką pisma na zewnątrz urzędu a także dane na wydruku potwierdzenia,
 • Dodano w wyszukiwarce interesantów między innymi kolumnę związana z NIP,
 • Wymuszono wpisywanie do systemu niezbędnych danych teleadresowych podczas wprowadzania informacji o nowym interesancie,
 • System automatycznie weryfikuje czy przypadkiem wprowadzany nr.: pesel / nip / regon już nie istnieje w bazie danych, jak również umożliwia wyszukanie jego po wszystkich głównych polach,
 • Uaktualniono dokumentację systemową dot. wszystkich dokonanych zmian,
 • Rozbudowano moduł PISM WYCHODZĄCYCH (na zewnątrz urzędu) o funkcje związane z wysyłką poprzez skrzynkę podawczą ePUAP jak również przez pocztę tradycyjną wraz z potwierdzeniami o faktycznym dokonaniu wysyłki przez Kancelarię.
 • Usunięte drobne usterki systemowe,
 • i wiele zmian usprawniających działanie systemu.
20.01.2011r
 • Umożliwiono korzystanie z nowych symboli jRWA według nowej instrukcji kancelaryjnej (zgodnie z Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 - Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.)
 • dostosowano system do pracy z nowym znakiem sprawy zgodnie z metodologią według nowej instrukcji kancelaryjnej (zgodnie z Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 - Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.)
 • Dodano automatyczne wycofywanie pisma od pracownika przy wycofywaniu pisma z wydziału
 • Drobne poprawki systemowe,
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
17.12.2010r
 • Udostępniono możliwość przekazywania uprawnień do systemu podczas swojej nieobecności, na zasadzie udzielenia zastępstwa - funkcja niezależna od informacji o planowanych urlopach,
 • Usprawniono komunikację z systemem e-PUAP,
 • Wprowadzono rozróżnienia kolorystyczne dla spraw i pism a także faktur i skarg,
 • Wprowadzono dodatkowy sposób rozróżnienie spraw od pism, poprzez wyróżnienie spraw symbolem:
 • W roli "Naczelnik" dodano możliwość podglądu wysłanej korespondencji przez Kancelarię w ramach kompetencji swojej komórki organizacyjnej,
 • W roli "Auditor" odłączono mechanizm umożliwiający przekazywanie pism do Archiwum,
 • Dokonano uaktualnienia dokumentacji w związku z dokonanymi zmianami w systemie,
 • Utworzono w ramach ról "Decydent" i "Auditor" moduł statystyk i raportów, umożliwiający szczegółową analizę terminowości (czas realizacji sprawy na poszczególnych stanowiskach pracy) załatwiania spraw z podziałem na poszczególnych uczestników obiegu dokumentu, w ramach dowolnego przedziału czasowego jak również w ramach wybranej komórki organizacyjnej,
 • Dodano przy dacie zrealizowania sprawy informację w postaci trzech czerwonych wykrzykników, informującą o sytuacji w której ostateczne zakończenie sprawy nastąpiło w terminie późniejszym niż było to planowane, dodatkowo możliwe jest wyświetlenie pierwotnej, planowanej daty zakończenia sprawy,
 • Zoptymalizowano proces automatycznej aktualizacji danych systemu e-OBIEG,
 • Zmodyfikowano proces komunikacji pomiędzy systemem e-OBIEG a skrzynką podawczą na ePUAP,
 • Przebudowano moduł wysyłanie korespondencji poza Jednostkę, umożliwiając podpisanie konkretnej korespondencji wychodzącej (dokument elektroniczny w postaci pliku XML wcześniej podpisanym właściwym certyfikatem),
 • Dodano możliwość zapisu każdej sprawy jako odrębnego, niezależnego pliku w formacie XML,
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.09.2010r
 • Automatyczna Integracja ze skrzynką podawczą na EPUAP:
  • pobieranie dokumentów bezpośrednio do systemu
  • wysyłanie potwierdzenia odbioru UPP
  • bieżący monitoring ilości dokumentów oczekujących na skrzynce podawczej
 • Dodana możliwość podglądu i zapisania pisma w przypadku niepowodzenia automatycznego parsowania danych
 • Uzupełniony sposób zatwierdzania faktur
 • Uzupełniona dokumentacja
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
07.04.2010r
 • Stworzono nowy moduł tzw. "FAKTURA" (dodatkowa opcja) umożliwiający w pełni kontrolować obieg dokumentu jakim jest faktura w wersji elektronicznej jak również papierowej,
 • Na potrzeby modułu "FAKTURA" stworzono nową rolę "DYSPONENTA FAKTURY" - osoby odpowiedzialnej za obieg dokumentu oraz czuwającej nad dokonaniem płatności w ustalonym terminie,
 • W pełni zautomatyzowano proces „przepinania pism/spraw” podczas porządkowania bazy interesantów, tj. usuwania zbędnych wpisów,
 • Udostępniono w panelu administracyjnym systemu opcję ”wymuszania” jak również weryfikowania poprawności danych (NIP, REGON, IMIĘ I NAZWISKO, ADRES) podczas dodawania nowych interesantów do bazy,
 • Dodano w systemie możliwość wysyłania pisma jednocześnie do wielu komórek organizacyjnych (jedno pismo zapoczątkowuje kilka spraw w różnych komórkach org.)
 • Zoptymalizowano układ graficzny „Wyszukiwarki” w systemie,
 • W wydruku dziennika korespondencyjnego wprowadzono informację dotyczącą daty ostatecznego zakończenia sprawy – kolumna „Termin załatwienia”,
 • W systemie wprowadzono funkcję powiadamiania użytkowników odnośnie planowanych jak i bieżących urlopów poszczególnych pracowników Urzędu,
 • Zoptymalizowano panel administracyjny w zakresie udostępnionych nowych jak i dotychczasowych funkcji,
 • Stworzono możliwość poprzez panel administracyjny systemu do samodzielnego uzupełniania (tworzenia nowego) Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (RWA) obowiązującego w urzędzie ,
 • Ujednolicono występujące nazewnictwo w systemie,
 • Udostępniono kolejną funkcję w roli ”Decydent” polegającą na klonowaniu pisma bez zmiany jego numeru i przekazaniu ich do rozpatrzenia podległym pracownikom,
 • W „Kancelarii” stworzono możliwość klonowania zarejestrowanych wcześniej pism w celu dokonania jednoczesnej predekretacji na kilka komórek organizacyjnych,
 • W przypadku zakończenia pisma tzw. wiodącego, które jednocześnie zamyka cała sprawę , są równocześnie zakańczane automatycznie wszystkie pozostałe pisma występujące w tej konkretnej sprawie,
 • Dodano nowe pole umożliwiające wpisanie numeru FAX,
 • Czyszczone są informacje związane z danymi pracownika podczas cofania spraw,
 • Poprawiono sposób wyświetlania się informacji dot. zakończonych spraw w roli „Kancelaria”,
 • Dodano możliwość „przywrócenia” pisma omyłkowo oznaczonego jako zakończone,
 • Wyeksponowano mechanizm związany z nadawaniem znaku sprawy,
 • Zoptymalizowano menu „Decydenta” posiadającego równocześnie uprawnienia Kierownika Komórki organizacyjnej,
 • Uaktywniono możliwość przyjęcia pisma do systemu pochodzącego z innego z kraju niż Polska,
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
30.12.2009r
 • Uporządkowana została kwestia terminów pism/spraw - oznaczenie pisma jako sprawy nie zmienia terminu ustalonego przez decydenta
 • Zmieniony panel ustawień w menu administratora
 • Zoptymalizowany układ wyszukiwarki
 • Dodano możliwość szybkiego odnalezienia konkretnych spraw znajdujących się w teczkach i podteczkach
 • Dodano możliwość wydruku informacji zawartych w teczkach i podteczkach spraw
 • Dodana opcja "przepinania" pism i spraw z jednego interesanta do innego w celu uporządkowania bazy interesantów
 • Nie można dodać nowego interesanta, bez uprzedniego wyszukania go w bazie
 • Wprowadzono mechanizm sprawdzania poprawności danych podczas dodawania nowego interesanta (PESEL, NIP, REGON)
 • Ujednolicono nazewnictwo występujące w systemie
 • W panelu administratora wprowadzono sortowanie alfabetyczne listy komórek organizacyjnych
 • Uzupełniona dokumentacja użytkownika (pomoc) wynikająca z udostępnionych nowych funkcji
 • Umożliwiono tworzenie rejestrów skarg/wniosków/faktur z poziomu roli kancelarii
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
25.10.2009r
 • Dodana możliwość wydrukowania teczki spraw
 • Opcja w ustawieniach "termin_zmiana" określająca czy tylko decydent może zmieniać terminy
 • Poprawione zakańczanie spraw i pism
 • Poprawione przenoszenie spraw do archiwum
 • Poprawiona ilość pism/spraw przyjętych (liczniki na stronach startowych)
 • W opisie pisma pojawił się znak zewnętrzny,
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
25.09.2009r
 • Uporządkowana została kwestia pisma/sprawy.
 • W kancelarii przyjmujemy tylko pisma - dopiero urzędnik na stanowisku decyduje czy dane pismo ma otrzymać rangę sprawy
 • Sprawy i pisma zostały zintegrowane w jednej centralnej bazie
 • Dodana została wyszukiwarka centralna "Na stanowiskach" - możemy wyszukać pismo/sprawę bez względu jaki obecnie posiada statut (w toku, zakończone, wszystkie)
 • W wyszukiwarce zaawansowanej zostało dodane pole określające Rodzaj: "Wszystkie/Sprawy/Pisma"
 • Dodanie kolumny "data zakończenia" informującej o statucie sprawy
 • Utworzono system automatycznego dodawania nowych typów wniosków XML (bez aktualizacji całego systemu)
 • Decydent posiada możliwość zadekretowania pisma/sprawy do konkretnego pracownika w urzędzie
 • Automatyczne sortowanie nazwisk podczas dekretacji
 • Dodana możliwość wydruku dziennika korespondencji od konkretnej godziny
 • Po dokonaniu zmian w panelu Administratora, Kancelaria otrzymuje dodatkową możliwość - określenia konkretnej daty przyjęcia pisma
 • Zmiany kosmetyczne w wyglądzie panelu menu w roli decydenta, urzędnika, naczelnika
 • Poprawki systemowe
 • Uzupełniona dokumentacja użytkownika (pomoc),
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
11.05.2009r
 • Dodane importowanie spraw z wniosków o udostępnienie rejestru wyborców - formularze elektroniczne
 • Dodane automatyczne rozpoznawanie typu wniosku elektronicznego
 • Dodana wizualizacja składanych wniosków w XML
 • Poprawki systemowe
 • Uzupełniona dokumentacja użytkownika (pomoc),
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
15.04.2009r
 • Dodane importowanie spraw Ewidencji Działalności Gospodarczej ("Jedno okienko") - formularze elektroniczne
 • Uaktualnione importowanie spraw z XML zgodnie z wzorcem EPUAP
 • Dodana możliwość ustawienia sortowania spraw po dacie wprowadzenia w obu kierunkach (najstarsze lub najmłodsze na górze)
 • W wyszukiwarce dodana możliwość wybrania pracownika prowadzącego sprawę
 • Dodana do bazy informacja o osobie wprowadzającej sprawę
 • W wyszukiwarce możliwość wyboru osoby wprowadzającej sprawę
 • Eksport spraw do archiwum zgodnie z rozporządzeniem DZ.U. 06.206.1519
 • Po dokonaniu odpowiedniej zmiany w panelu adminstracyjnym ukazuje się dodatkowe menu dla Decydenta (identyczne dla kierownika wydziału)
 • Uzupełniona dokumentacja użytkownika (pomoc),
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.02.2009r
 • Wprowadzona pomoc kontekstowa (ukazująca się po najechaniu myszką) przy wyszukiwaniu spraw
 • Uaktualnione importowanie spraw z XML zgodnie z wzorcem e-PUAP
 • Zablokowana możliwość predekretacji bez wyboru działu
 • Poprawione działanie RWA (poprawnie pokazuje numery z grupy 0)
 • Poprawione działanie wyszukiwarki
 • Opis aplikacji do podpisywania PROTEKTOR oraz umieszczenie jej w pomocy
 • Opis spraw zawieszonych
 • Uzupełniona dokumentacja użytkownika (pomoc),
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
01.12.2008r
 • Dodane sortowanie alfabetyczne wydziałów i pracowników w wydziałach przy wprowadzaniu korespondencji
 • Wprowadzona pomoc kontekstowa (ukazująca się po najechaniu myszką) przy ważniejszych pozycjach
 • Dodane przeglądanie w archiwum tylko spraw załatwionych osobiście
 • W wyszukiwarce można zaznaczyć przedział czasu
 • Poprawione działanie wyszukiwarki
 • Przy dodawaniu korespondencji usunięta data realizacji
 • Przy dodawaniu nowego pisma do sprawy (przychodzącego i wychodzącego) można wyszukiwać również po znaku sprawy
 • Jeśli administrator uzupełnił symbol pracownika w panelu administracyjnym pojawi się on automatycznie w znaku sprawy
 • Ujednolicone nazewnictwo w systemie (numer i znak sprawy)
 • Na stronie startowej pokazywana jest tez ilość pism (przyjętych, w toku ..)
 • Urzędnik uprawiony oraz "od ręki" ma poprawnie wyświetlaną stronę startową
 • Uzupełniona dokumentacja użytkownika (pomoc),
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
10.11.2008r
 • Przenoszenie tytułu sprawy do opisu (i przycinanie tytułu) jeśli tytuł przekracza 100 znaków
 • Dodane usuwanie interesanta nie posiadającego spraw
 • Poprawione wyszukiwarki
 • Zmieniona wpisywanie NIP (obecnie bez żadnych kresek)
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego kodu pocztowego w adresie interesanta (np 71-000) (w panelu administratora)
 • Uzupełniona dokumentacja użytkownika (pomoc)
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
24.10.2008r
 • Dodana obsługa błędów do importu spraw z elektronicznego formularza
 • Dodana szybka predekretacja przy imporcie spraw z elektronicznego formularza
 • Zmieniona rola Decydent - Możliwość przydzielania spraw pracownikom swojego działu
 • Dodana została możliwość sporządzania i drukowania raportów dot. wysłanych wiadomości
 • Dodana została możliwość kasowania wiadomości
 • Dodana została możliwość dodawania nowej sprawy z tym samym nadawcą
 • Dodana została możliwość wyboru plików z katalogu na serwerze przy dodawaniu załącznika do sprawy
 • Dodano ilość notatek i załączników w opisie sprawy
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej poczty w adresie interesanta (np. Szczecin) (w panelu administratora)
 • Uzupełniona dokumentacja związana z pomocą
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
05.09.2008r
 • Dodana możliwość importowania automatycznego spraw z E-PUAP, Lokalnej skrzynki podawczej oraz wszystkich innych zgodnych z wzorcem wniosku uniwersalnego opublikowanego na CRD
 • Zapewniono zgodność wszelkich danych interesanta z systemem E-PUAP oraz standardem dokumentów elektronicznych
 • Uaktualniona została wersja aplikacji do podpisywania i weryfikacji podpisu elektronicznego
 • Poprawione zostały literówki
 • Poprawiona wyszukiwarka
 • Uzupełniona dokumentacja
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
08.08.2008r
 • Wyszukiwanie po numerze wewnętrznym
 • Możliwość filtrowania przy wydruku dziennika korespondencji
 • Poprawione zatwierdzanie spraw przez naczelników
 • Poprawione dekretowanie spraw na podwydziały
 • Zgodność z E-Dokumentem elektronicznym
 • Poprawione wyświetlanie listy spraw
 • Poprawiona edycja danych interesanta
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
19.06.2008r
 • Możliwość dodania spraw przez urzędnika
 • W menu pojawiła się opcja "nowa sprawa"
 • Typ sprawy nazwany jest "od Ręki"
 • Sprawa od razu jest wtedy "zadekretowania" na wydział pracownika i mu przydzielona - oczywiście decydent może to zmienić
 • Rola urzędnik „od reki”
 • Sprawy od reki dla wszystkich po zmianie w panelu administratora
 • Kancelaria może ustawić numer następnej sprawy na1
 • Sprawdzanie numeru RWA - system 4 główne cyfry wiodące kolejne cyfry można dopisywać do 20 znaków
 • Poprawione działanie wszystkich podreferatów widać sprawy i można dekretować na podreferaty
 • Na dzienniku wyświetla wydział nadrzędny
 • Predekretacja w kancelarii tylko na działy główne
 • Poprawione literówki i drobne błędy
 • Poprawione gubienie adresu w innej korespondencji
 • Administrator może na prośbę użytkownika "wyczyścić" znak sprawy i numer RWA
 • Użytkownik wysyła wiadomość do administratora z numerem sprawy ten czyści go i Użytkownik może ustawić numer ponownie (niestety sam już musi zadbać by w numeracji nie było "dziur")
 • Poprawiona dekretacja i wyszukiwanie (m/i to pokazuje na kogo dekretuje w historii obiegu)
 • Administrator może przeglądać listę spraw (nadawce, numer i tytuł) i czyścic RWA i znak sprawy do wybranego numeru sprawy
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.
20.04.2008r
 • Automatyczna zmiana nazwy nadawcy z małych na wielkie litery (opcjonalnie)
 • Włączenie lub wyłączenie funkcji dostępne w ustawieniach systemu
 • Przy rejestracji pisma można nadawać numer ręcznie (opcjonalnie)
 • Włączenie lub wyłączenie funkcji dostępne w ustawieniach systemu,
 • RWA uzupełnione o grupę zero.
 • Zmieniony sposób nadawanie numeru RWA (dodatkowo system sam sugeruje numer sprawy w teczce - automatycznie zwiększa ostatni numer o 1)
 • Znak obcy pisma wyświetla się w opisie sprawy,
 • I wiele zmian usprawniających działanie systemu,
19.03.2008r
 • Decydent może dodawać sprawy do archiwum
 • Zmiany na stanowisku:
  • Każda korespondencje można uznać jako sprawę
  • Każdą korespondencje można uznać jako Pismo w Sprawie
 • Tymczasowo:
  • W opisie sprawy - sprawę można oznaczyć jako pismo w sprawie
  • Poprawione akcje spraw: (linki po prawej stronie)
   • Usunięte duplikowanie "prześlij do opinii"
   • Poprawione przyciski dla każdej roli
 • Poprawione gubienie imion w paru miejscach
 • Poprawione moduł PISMO w SPRAWIE (poprawne wyświetlanie, dodawanie do historii obiegu)
 • W administracji:
  • Do każdego wydziału oraz pracownika można dodać symbol(Symbol ten będzie wymagany do automatycznego generowania Znaku Sprawy np OC, FN, ...)
  • Poprawione cudzysłowy "" w liście spraw
  • Dodanie automatu przesyłania do archiwum po 30 dniach od zakończenia sprawy
  • I wiele zmian usprawniających działanie systemu.