12 lip 2019

Podpisaliśmy umowę na wdrożenie nowego Biuletynu Informacji Publicznej z Gminą Czerwin

11 lip 2019

Dokonaliśmy aktualizacji systemu eObieg. Zmiany:

  • udostępniono pełną integrację systemu eOBIEG z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF) poprzez dowolnie wybranego Brokera (web Brokera PEF). Centralna platforma umożliwia odbieranie i wysyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych.

07 lip 2019

Uruchomiliśmy Biuletyn Informacji Publicznej dla Gminy Czerwin.

04 lip 2019

Podpisaliśmy umowę na wdrożenie systemu eObieg z Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

24 maj 2019

Dokonaliśmy aktualizacji systemu eObieg. Zmiany:

  • wprowadzono innowacyjny system przeszukiwania całej bazy interesantów, dzięki któremu można odnaleźć konkretny rekord jedynie po wpisaniu części imienia lub nazwiska
  • zmodyfikowano sposób wizualizacji danych dostarczanych poprzez usługi ePUAP2, a w szczególności dołączanych zdjęć do formularzy elektronicznych (np. do e-dowodów osobistych)
  • zaktualizowano cennik usług oferowanych przez Pocztę Polską
  • usprawniono obsługę tzw. "dużych plików - do 500 MB" doręczanych poprzez elektroniczne formularze ePUAP2
  • zmodyfikowano sposób zapisu nazw plików podpisywanych podpisem elektronicznym i bezpośrednio wysyłanych z systemu eOBIEG poprzez zintegrowaną usługę ePUAP2 (zmiana dot. ilości znaków w nazwie pliku oraz zamiany znaków diakrytycznych)
  • zaimplementowano nowe biblioteki odpowiedzialne za generowania kodów QR i kodów kreskowych GS1-128 (EAN128)
  • dodano nowy typ przesyłki przychodzącej tj. "Wniosek o udzielenie informacji publicznej (WIP)
  • zmodyfikowano sposób agregacji danych dostępnych z panelu administracyjnego systemu eOBIEG

15 maj 2019

Uruchomiliśmy Biuletyn Informacji Publicznej dla Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych

15 maj 2019

Uruchomiliśmy Biuletyn Informacji Publicznej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szamotułach

14 maj 2019

Uruchomiliśmy Biuletyn Informacji Publicznej dla Szkoły Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sławoszynie

13 maj 2019

Uruchomiliśmy Biuletyn Informacji Publicznej dla Szkoły Podstawowej im. kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej

10 maj 2019

Uruchomiliśmy Biuletyn Informacji Publicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie